Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Murar, staket, plank

Vill du bygga en mur eller ett plank på din tomt? Då kan det krävas bygglov. För staket, spaljéer och stängsel krävs oftast inget lov.

Beskriver min bild

Du får bygga murar och stödmurar som är upp till 0,5 meter höga samt staket och plank som är upp till 1,1 meter höga utan bygglov. Staket och stängsel som är helt genomsiktliga kräver heller inget bygglov.

Plank och staket

Ett plank är en lätt avskärmning som är tätare än staket och högre än 1,1 meter. Om du vill sätta upp ett plank måste du först ha ett bygglov. Mycket genomsiktliga avskärmningar som stängsel (till exempel Gunnebo) och spaljéer kräver inte bygglov. 

Staket kräver inte bygglov om de bara är lätt avskärmande och inte är högre än 1,1 meter. Observera dock att staket ska vara trafiksäkert och att det får vara maximalt 0,8 meter högt vid korsningar och utfarter. 

Murar och stödmurar

En mur är en tung konstruktion, fristående eller motfylld med jord/stenmassor på ena sidan. Om konstruktionen bygger mer än 0,5 meter vid murens högsta punkt krävs bygglov.

Murar och plank vid uteplatser

Vid en- och tvåbostadshus är det tillåtet att anordna uteplatser med skyddande mur eller plank om muren eller planket

  • inte är högre än 1,8 meter
  • inte sträcker sig längre ut från huset än 3,6 meter
  • inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Tänk på att inte bygga närmre tomtgräns än 4,5 meter utan ett medgivande från din granne.  Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Om dina grannar går med på att du bygger murar, plank och skärmtak som annars är bygglovsbefriade närmare tomtgränsen än 4,5 meter, behöver du inte ansöka om bygglov. Mot gata, väg eller allmän plats krävs dock alltid bygglov om muren, planket eller skärmtaket ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Tänk på att alla staket ska vara trafiksäkra och som högst hålla måttet 0,8 meter över vägbanan vid korsningar och utfarter. Detta gäller även för växtlighet, till exempel häckar.

Om din tomt ligger nära en sjö kan du behöva söka strandskyddsdispens. Kontakta kommunens miljöenhet för mer information.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: