Tillbaka till startsidan

Du är här:

Samhällsutveckling och hållbarhet

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Svenljunga både nu och för framtiden. Här hittar du information om hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

glaskula

Ett hållbart Svenljunga

En hållbar samhällsutveckling har flera dimensioner, den ska vara socialt hållbar, ekonomiskt hållbar och ekologiskt hållbar. Detta är viktiga synpunkter i flera av våra arbetsområden som exempelvis jämställdhet, folkhälsa, miljö, samhällsplanering och tillgänglighet. De olika dimensionerna är betydelsefulla och beroende av varandra för att det ska fungera. Detta innebär att vi måste jobba som en helhet för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling för alla

Kommunfullmäktiges målområden

Kommunens arbete styrs av de målområden och fullmäktigemål som pekas ut av politiken. Just nu arbetar vi efter fyra målområden som i sin tur kopplas till de globala Agenda 2030-målen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Målområde 2: God ekonomisk hushållning

Målområde 3: Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Målområde 4: Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: