Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Samhällsutveckling och hållbarhet

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Svenljunga både nu och för framtiden. Här hittar du information om hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

Ett hållbart Svenljunga

En hållbar samhällsutveckling har flera dimensioner, den ska vara socialt hållbar, ekonomiskt hållbar och ekologiskt hållbar. Detta är viktiga synpunkter i flera av våra arbetsområden som exempelvis jämställdhet, folkhälsa, miljö, samhällsplanering och tillgänglighet. De olika dimensionerna är betydelsefulla och beroende av varandra för att det ska fungera. Detta innebär att vi måste jobba som en helhet för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling för alla

Kommunfullmäktiges mål

Kommunens arbete styrs av de fullmäktigemål som pekas ut av politiken. Just nu arbetar vi efter fyra mål som i sin tur kopplas till de globala Agenda 2030-målen. Fullmäktiges mål Pdf, 802 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Projekt Glokala Sverige

Vi är en av de 20 kommuner och regioner som inför 2022 antogs till Svenska FN-förbundets, Sveriges Kommuner och Regioners och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlade om att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner. Vi är idag en av de 201 kommuner och regioner som har deltagit i projektet.

Glokala Sveriges skulle stärka hållbarhetsarbetet i vår kommun genom att möjliggöra att våra politiker och tjänstepersoner fick en grundutbildning i Agenda 2030 och de Globala målen. Idag är projektet nedlagt men andan lever kvar och kommuen arbetar för att Agenda 2030 ska vara en del av det dagliga arbetet, i stort som smått.

.

Uppdaterad: