Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vision och framtidsidéer

Vår vision är "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet." Visionen innebär att vi vill vara den tryggaste, hälsosammaste och vänligaste kommunen. På denna sida kan du läsa hela visionen och kommunfullmäktiges mål.

Beskriver min bild

Visionen ger oss inriktning och är det vi i allt arbete eftersträvar att uppnå.

 

  • Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla.
  • Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.
  • Vi utvecklar en skola i toppklass.
  • Vi utformar gott om kulturella och sociala mötesplatser.
  • Vi vårdar och tillgängliggör vår vackra natur för alla.
  • Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen, samt ett
    bra kommunikationsnät.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunens arbete styrs av de målområden och fullmäktigemål som pekas ut av politiken. Just nu arbetar vi efter fyra målområden.

Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

För oss är det viktigt att barn och barn och ungdomar ska ha förutsättningar för fortsatta studier och god sysselsättning/arbete och att vi är en kommun med livskvalitet gällande delaktighet, rättssäkerhet och trygghet.

Målområde 2: Förbättrade möjligheter till demokrati, inflytande och samverkan

Hos oss ska invånarna uppleva och ges möjlighet till påverkan och vi ska ha goda relationer mellan och inom de olika grupperna invånare, politiker och tjänstemän.

Målområde 3: Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Vår kommun ska vara attraktiv och trygg att bo, verka och leva i. Kommunen ska arbeta för nöjda kommuninvånare och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med gott arbetsklimat.

Målområde 4: Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

Vi ska arbeta för att förändra energianvändningen till förnybar energi samtidigt som vi minskar energikonsumtionen. Vi harbetar också för en giftfri miljö och levande skogar, sjöar och vattendrag.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 04 november 2019