Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vision och framtidsidéer

Vår vision är "Svenljunga - här skapar vi det godaste livet." På denna sida kan du läsa hela visionen, vår värdergrund och kommunfullmäktiges mål.

närbild på stenbron i svenljunga

Vår vision

Visionen ger oss inriktning i allt vårt arbete och beskriver det vi eftersträvar att uppnå.

  • Vi bygger ett tryggt och hälsosamt samhälle för alla.
  • Vi utvecklar en skola i toppklass.
  • Vi vårdar och tillgängliggör vår vackra natur för alla.
  • Vi jobbar för att erbjuda ett brett utbud av företag och arbetstillfällen samt ett bra kommunikationsnät.
  • Vi utformar gott om kulturella och sociala mötesplatser.
  • Vi skapar en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.

Vår värdegrund

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar vi strategiskt för den gemensamma nyttan, alltid med kommunkoncernens bästa för ögonen.

Vi arbetar tillsammans mot kommunens gemensamma mål med fokus på invånarnas, företagares och organisationers bästa. Arbetet kännetecknas av respekt, prestigelöshet och ett ödmjukt förhållningssätt. "Tillsammans utvecklar vi Svenljunga kommun."

Vi hjälper varandra där behov och möjlighet finns. Tillsammans arbetar vi för att rätt resurser används eller skapas för att nå våra mål.

Verksamhet och beslut grundar sig på rättsäkerhet, hållbarhet, resurshushållning, delaktighet och demokrati. Vi arbetar lösningsfokuserat och bemöter alla med respekt och professionalitet.

Kommunfullmäktiges målområden

Kommunens arbete styrs av de målområden och fullmäktigemål som pekas ut av politiken. Just nu arbetar vi efter fyra målområden som i sin tur kopplas till de globala Agenda 2030-målen. Fullmäktiges mål Pdf, 698 kB, öppnas i nytt fönster.

Målområde 1: Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet

Målområde 2: God ekonomisk hushållning

Målområde 3: Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla

Målområde 4: Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation

.

Uppdaterad: