Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunens organisation

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Det kan sammanfattas till att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstepersonerna verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges motsvarighet är riksdagen. I Svenljunga kommun sitter det 33 ledamöter i kommunfullmäktige från nio partier. Sammanträdena är offentliga och hålls i kommunhuset

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Svenljunga sitter det idag nio ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd är Johan Björkman (M). Kommunsyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten. Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor finns det även nämnder för olika områden. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.             

Organisationskarta

På bilden nedan ser du hur våra nämnder, förvaltningar och andra delar av organisationen hänger ihop.

Organisationsschema över Svenljunga kommun med klickbara ytor för de olika nämnder och förvaltningar. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Socialnämnden socialförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Interna myndighetsnämnden Valnämnden Samverkansnämnder

.

Uppdaterad: