Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 33 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. De bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Det går även att titta och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webben.

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträdestider »

Här kan du läsa handlingar för kommande möte samt protokoll efter mötet »

Kommunens styre

Svenljunga kommun styrs av Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokrateran samt Landsbygdspartiet oberoende. Oppositionen består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Kommunfullmäktiges presidium


Ordförande

Bertil Hagström (LPo)

Förste vice ordförande

Marcus Bylander (C)

Andre vice ordförande

Ulla-Katarina Rosén (SD)


Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Landsbygdspartiet oberoende
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Mandatfördelning


Socialdemokraterna  (S)

8 mandat

Centerpartiet (C)

3 mandat

Moderaterna (M)

6 mandat

Landsbygspartiet oberoende (LPo)

4 mandat

Sverigedemokraterna (SD)

7 mandat

Liberalerna (L)

1 mandat

Kristdemokraterna (KD)

2 mandat

Miljöpartiet (MP)

1 mandat

Vänsterpartiet (V)

1 mandat


.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: