Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunstyrelsen

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Kommunstyrelsen styr och samordnar Svenljunga kommun och ansvarar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen övervakar att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och fullgör de uppgifter som lagen kräver.

I Svenljunga består styrelsen av nio ledamöter och nio ersättare valda av kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på debatt och beslut.

Ledamöter i kommunstyrelsen 2022-2026

Ledamöter i kommunstyrelsen 2022-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Johan Björkman

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Patrik Harrysson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Christer Schönander

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Gerth Månsson

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Jarl Bill

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Ledamot

Fredrik Skott

Kristedemokraterna (KD)

Ledamot

Lisbeth Jakobsson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Christer Wolgner

Centerpartiet (C)


Ersättare i kommunstyrelsen 2022-2026

Namn

Parti

Kjell Persson

Moderaterna (M)

Per Olof Ekelund

Moderaterna (M)

Ann Wallnedal

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Kerstin Göss-Lindh

Socialdemokraterna (S)

Torsten Lindh

Socialdemokraterna (S)

Owe Lundin

Liberalerna (L)

Marcus Bylander

Centerpartiet (C)

Leif Karlsson

Sverigedemokraterna (SD)

Lennart Martinsson

Sverigedemokraterna (SD)


Ersättare har rätt att vara med på kommunstyrelsens möten och även delta i överläggningarna och få sin åsikt antecknad i protokollet. De är däremot inte med och fattar beslut om de inte tjänstgör för någon ordinarie ledamot som är frånvarande.

Vilken ersättare som i första hand ska kallas in för att tjänstgöra framgår av den inkallelseordning partierna själva har anmält och som fullmäktige har beslutat om. Oftast är det i första hand från det egna partiet och i andra hand från samarbetspartier. Här kan du se ordningen för inkallelse av ersättare. Pdf, 680 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott


Ordförande och kommunalråd

Johan Björkman (M)

Vice ordförande och kommunalråd

Patrik Harrysson (S)

Ledamot

Jarl Bill (LPo)


.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: