Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Notarius Publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare” eller ”allmänhetens skrivare”. Uppdraget innebär att hjälpa allmänheten med olika frågor, till exempel att bestyrka namnunderskrifter, översättningar eller avskrifter.

Andra uppgifter kan vara att närvara som vittne när förvaringsrum stängs eller öppnas samt att bekräfta någons tjänsteställning. Notarius publicus utses av länsstyrelsen och uppdraget ges på en tioårsperiod. Det finns ingen särskild utbildning men för att komma i fråga behövs en juristexamen.

I dagsläget har Svenljunga kommun ingen Notarius Publicus. Rekrytering pågår.

.

Uppdaterad: