Tillbaka till startsidan

Du är här:

Notarius Publicus

Notarius publicus är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare” eller ”allmänhetens skrivare”. Uppdraget innebär att hjälpa allmänheten med olika frågor, till exempel att bestyrka namnunderskrifter, översättningar eller avskrifter

Andra uppgifter kan vara att närvara som vittne när förvaringsrum stängs eller öppnas samt att bekräfta någons tjänsteställning. Notarius publicus utses av länsstyrelsen och uppdraget ges på en tioårsperiod. Det finns ingen särskild utbildning men för att komma i fråga behövs en juristexamen.

Du kan träffa Notarius Publicus Anders Johansson på Sparbanken i Tranemo. Han har bland annat till uppgift att bestyrka namnunderskrifter, närvara som vittne i olika sammanhang, kontrollera lotteridragning och att bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, att någon viss kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius Publicus Anders Johansson träffas efter överenskommelse via telefon 0325-471 47.

.

Uppdaterad: