Du är här:

Anslagstavlan

På vår anslagstavla hittar du protokoll från alla nämnder. Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. Du kan få hjälp med att få tillgång till allt som finns här via vårt Kontaktcenter..

Kungörelse

Anslag

 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämnden 23 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 23 november 2022 till och med 15 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 21 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 23 november 2022 till och med 15 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott individärenden 23 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 23 november 2022 till och med 15 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Kommunfullmäktige
  21 november 2022.


  Tilllkännagivandet finns publicerat 23 november 2022 till och med 15 december 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 22 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 22 november 2022 till och med 14 december 20...
 • Tillkännagivande

  Tillkännagivande: kommunfullmäktige den 28 november 2022, klockan 18.00 i kommunhuset.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 21 novmeber 2022 till och med 28 novmeber 20...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Sjuhärads Samordningsförbund 16 november 2022

  Tilllkännagivandet finns publicerat 18 november 2022 till och med 9 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 15 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 17 november 2022 till och med 9 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Kommustyrelsen 14 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 16 november 2022 till och med 6 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för Samverkansnämnd arbetsmarknad 10 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 14 november 2022 till och med 8 december 202...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott beredning 9 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 9 november 2022 till och med 1 december 2022...
 • Justerat protokoll

  Genom detta anslag tillkännages justering av protokoll för socialnämndens arbetsutskott individärenden 9 november 2022.

  Tilllkännagivandet finns publicerat 9 november 2022 till och med 1 december 2022...

Vill du överklaga ett beslut?

Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas hos Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom tre veckor från den dag då protokollet som innehåller beslutet har justerats och tillkännagivits upp på kommunens officiella anslagstavla.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket beslut det gäller och varför du anser att beslutet är felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kommunens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten fastställa beslut. Om din överklagan bifalls upphävs beslutet och kommunen måste då behandla ärendet igen. Förvaltningsrätten kan inte ändra kommunens beslut.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: