Tillbaka till startsidan

Du är här:

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. På denna sida kan du läsa om dem samt om våra riktlinjer för minoritetsarbetet.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sedan år 2010 har vi en minoritetslag i Sverige, Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna lag reviderades och de nationella minoriteternas rättigheter stärktes med början 2019. Här kan du läsa vad som står i Minoritetslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och du kan även läsa författningskommentarer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till Minoritetslagen.

Våra riktlinjer

Vi har antagit riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk rörande de fem nationella minoriteterna i Sverige. Riktlinje för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Pdf, 77 kB, öppnas i nytt fönster.


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: