Tillbaka till startsidan

Behöver du försörjningsstöd? Är du arbetslös? Vad är god man? Behöver du skuldrådgiving?

Behöver du hjälp i hemmet? Letar du efter en mötesplats? Behöver du stöd av ett demensteam?

Behöver din familj stöd? Undrar du vad en kontaktfamilj är? Misstänker du att barn far illa?

Vilket stöd finns att få? Vad är LSS? Kan jag få hjälp i hemmet? Vilka aktiviteter finns?

Behöver du hemtjänst? Är du intresserad av trygghetslarm eller trygghetskamera?

Vilka vård- och omsorgsboenden finns? Vad är familjehem? Vilka LSS boenden finns det?

Aktuellt hos oss

Kvinna sträcker fram sin hand

Lider du av psykisk ohälsa?

Det finns hjälp att få. Vi har samlat information om psykisk ohälsa och hur du kan få stöd i ditt mående.

Läs mer om psykisk ohälsa här

person i vit skjorta håller en hand framåt, framför handen är en grafik på ett lås och en sköld i vit

Hur trygg känner du dig?

Tillsammans med polisen genomför vi varje år en trygghetsundersökning för att veta vad vi ska satsa på framöver.

Besvara enkäten

två vigselringar i guld

Ska du gifta dig?

Nu kan du lämna in din ansökan via vår e-tjänst för borgerlig vigsel! Ni utformar er vigsel helt enligt era önskemål.

Allt du behöver göra innan er stora dag

Anhörigstöd

Färdtjänst

Äldre

Barn

Familjehem

Boenden