Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Äldre

Äldre ska kunna leva meningsfullt, tryggt och självständigt.
Du har ett eget ansvar att i första hand ordna ditt liv så att det fungerar även om din egen förmåga börjar svikta.

Beskriver min bild

Du kan till exempel skaffa en ny bostad om ditt hus börjar bli för tungt att sköta eller om din lägenhet inte är anpassad till dina behov.

Tjänster du kan utnyttja utan särskild prövning eller bedömning
  • Kom och ät på matserveringar på vård och omsorgsboende. Dessa finns i Östra Frölunda och i Svenljunga.


Tjänster som kräver en ansökan från dig

Din ansökan använder vi för att göra en bedömning av ditt behov av hjälp.

Vi ser över vilka möjliga lösningar som finns. Om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt så kan du få hjälp från kommunens hemtjänst eller i vissa fall en privat utförare (enligt lagen om valfrihetssystem LOV). Om du inte får det du önskar och ansöker om, kan du överklaga vårt beslut.


  • Hjälp i hemmet/hemtjänst innebär att du får hjälp med sådant som du inte kan klara själv eller som du inte kan få hjälp med av någon annan. Det kan till exempel handla om personlig omvårdnad, matinköp eller tvätt och städ.


  • Trygghetslarm eller trygghetskamera kan vara ett viktigt hjälpmedel för att du ska känna dig trygg i din bostad. En tillsyn vi en kamera i ditt hem kan också vara ett alternativ.


  • Mat i hemmet kan vara att du får färdiglagad mat hem till dig
  • Korttids-/Växelboende innebär att man en kort tid eller växelvis bor i ett vård och omsorgsboende eller på en korttidsenhet för att sedan återgå till bostaden. 

Andra tjänster

  • Hemsjukvård betyder att om du har svårigheter att ta dig till Närhälsan istället får hjälp med hälso- och sjukvård i ditt hem  • Färdtjänst kan du få om du har en varaktig funktionsnedsättning och/eller har svårigheter att resa ensam med allmänna kommunikationer.  • Bostadsanpassning kan du ansöka om ifall du har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska bli självständig. 

Pensionärsrådet

Kommunen har ett Pensionärsråd som ger kommunens pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Här kan du läsa protokoll mm.öppnas i nytt fönster

Avgifter

De flesta tjänster från oss innebär en avgift och här kan du läsa mer om vad som gäller 


Tips från Socialstyrelsen

Din rätt till vård och omsorg, en vägvisare för äldre länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Anhörigstöd

Brochyr om kommunens anhörigstödPDF

Ansökan om anhörigstöd PDF


Kontakt

Om du är född datumet från 1e till och med 6e i månaden kontaktar du Rebecca Wenström på 0325-183 06

Om du är född datumet från 7e till och med 14e i månaden kontaktar du Eira Antikainen

0325-184 54

Om du är född datumet från 15e till och med 22e i månaden kontaktar du Berbir Teljigovic
0325-184 50

Om du är född datumet från 23e till och med 31e i månaden kontaktar du Iman Mohamsson på 0325-181 94

Sandra Holmén arbetar med uppföljningar och kan nås på

0325-184 28


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 17 oktober 2020