Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hur kan jag påverka?

Vi vill att du ska vara med och bidra till utvecklingen av Svenljunga kommun. Du kan påverka din vardag i kommunen. Dina tankar och idéer är värdefulla för oss, eftersom de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vill du vara med? På denna sida får du veta mer om olika sätt att väcka frågor och påverka i politiken.

tre träbitar. på den första är det målat en sol, den andra en pil, och den sista en glad gubbe

Hur gör jag för att påverka?

Rösta i kommunalvalet

Vart fjärde år utser väljarna vilka som ska vara med i kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande instans. Att delta i kommunalval och välja vem som ska representera dina åsikter är det första och grundläggande steget för att påverka utvecklingen i kommunen.

Engagera din politiker

Ta kontakt med de politiker du varit med och röstat in i kommunfullmäktige. Det är svårt för dem att representera dig om de inte vet vad du tycker.

Engagera dig politiskt

Ta kontakt med den politiska organisation som stämmer överens med din uppfattning. Följ länken, så hittar du partigrupperna i kommunfullmäktige. Tänk på att det kan finnas partier som inte är representerade i kommunfullmäktige.

Kontakta något byalag i kommunen

Vi har regelbundna träffar med byalagen, som finns på de flesta mindre orter. På byalagsmötena - som är del av vår landsbygdsdialog Träffpunkt - samlas intresserade personer från byalagen, politiker, kommunchef samt berörda tjänstepersoner.

Olika former av medborgardialog

Medborgardialog innebär olika nivåer av delaktighet, allt från informationsmöten om vilka beslut vi tagit till inflytande över kommande ärenden. Vår mest regelbundna form av medborgardialog är vår landsbygdsdialog Träffpunkt. Medborgardialog kring olika ämnen informerar vi om vi nyheterna och via vårt infoblad i Svenljunga Tranemo Tidning.

Läs mer om medborgardialoger. 

Skriv Svenljungaförslag

Du som är folkbokförd, äger eller hyr en fastighet eller är en idéell förening i vår kommun kan lämna egna förslag - så kallade Svenljungaförslag till kommunfullmäktige. Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Du hittar regler och formulär här.

Lämna synpunkter och felanmälan

Utöver det finns möjlighet att lämna synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Uppdaterad: