Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dagordning och handlingar till kommunfullmäktige

På denna sida hittar du dagordning och handlingar till sammanträdet i kommunfullmäktige den 11 april 2023.

1 Närvaro och anmälan om jäv

2 Val av justerare och tid för justering

Justering av kommunfullmäktiges protokoll föreslås ske torsdag 16 mars klockan 13.00

3 Godkännande av dagordning

4 Kommunchefen informerar

5 Anmälan om inkomna motioner, Svenljungaförslag och interpellationer

Finns inga handlingar.

6 Svar på interpellationer/enkla frågor

Finns inga handligar

7 Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: