Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Vi politiker

Är du förtroendevald i Svenljunga kommun? På denna sida har vi samlat all information du behöver för att fullfölja ditt uppdrag.

Du kan följa information kring vara insatser för att minska risken för smittspridning av coronaviruset på våra samlingssidor och via våra nyheter. Vi har skickat ut en sammanställning av alla våra insatser till kommunstyrelsen och alla arbetsutskott, detta utskick kommer ske månadsvis. Du hittar då även sammanställningen på denna sida.

Beskriver min bild

Hör gärna av dig om det är något du önskar att vi lägger till.


Svenljungaborna väljer politiker som får förtroendet att styra kommunen i kommunfullmäktige och nämnder. Uppdraget som förtroendevald politiker kräver bland annat att du håller dig uppdaterad. På denna sida hjälper vi dig att utföra ditt uppdrag.


Information om insatser i samband med coronapandemin
Arvode
Protokoll och styrdokument
Din iPad
Din e-post
Utbildningar
Din app EDP möte
Allmänna handlingar
Motioner, interpellationer och enkla frågor
Hat, hot och våld mot förtroendevalda
Jäv
Konstklubben Kurbits
Uppdatera dina kontaktuppgifter
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 31 juli 2020