Du är här:

Vi politiker

Är du förtroendevald i Svenljunga kommun? På denna sida har vi samlat all information du behöver för att fullfölja ditt uppdrag.

tre träbitar. på den första är det målat en sol, den andra en pil, och den sista en glad gubbe

Hör gärna av dig om det är något du önskar att vi lägger till.

Svenljungaborna väljer politiker som får förtroendet att styra kommunen i kommunfullmäktige och nämnder. Uppdraget som förtroendevald politiker kräver bland annat att du håller dig uppdaterad. På denna sida hjälper vi dig att utföra ditt uppdrag.

Arvode
Din iPad
Din e-post
Utbildningar
Protokoll och styrdokument
Din app EDP möte
Allmänna handlingar
Motioner, interpellationer och enkla frågor
Hat, hot och våld mot förtroendevalda
Jäv
Konstklubben Kurbits
Uppdatera dina kontaktuppgifter
Enkät
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Quang Nguyen, Digitaliseringsstrateg, 0325-184 05
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Liselott Johansson, Nämndsekreterare, 0325-184 26
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare, 0325-183 62
Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: