Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Val

Det enklaste sättet att påverka utvecklingen är genom att rösta i de allmänna valen. Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. På denna sida hittar du mer information om valen och röstning.

Person står i kö till valbås.

En viktig demokratisk rättighet

Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip. Demokrati betyder just folkstyre. I Sverige och andra representativa demokratier styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga val. Du behöver inte tala om för någon vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster väger dessutom lika. Ingens röst är mer värd än någon annans.

När röstar vi?

Vart fjärde år har alla röstberättigade Svenljungabor möjlighet att rösta i de allmänna valen till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige. Nästa val sker hösten 2026.

Val till Europaparlamentet är vart femte år. Då får alla EU-medborgare välja vilka parlamentariker som ska styra EU. Nästa val till Europaparlamentet sker våren 2029.

Folkomröstning

Ibland får vi också tycka till om enskilda frågor, både på lokal och nationell nivå. Folkomröstningar kan ske både i samband med de allmänna valen och vid andra tillfällen.

Har jag rösträtt?

För att du ska ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val.

Dessutom finns särskilda regler i valen till kommun, region, riksdag, Europaparlamentet och folkomröstningar.

Rösträtt i kommun och region

Du har rösträtt i valen till region- och kommunfullmäktige om du har fyllt 18 år senast på valdagen och

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen eller
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Rösträtt till riksdagen

För att du ska har rösträtt till riksdagen krävs att du fyllt 18 år senast på valdagen, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt i EU-val

Eftersom Sverige är medlem i EU har du rätt att rösta i valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år. Du har rösträtt i Europaparlamentsvalet om du har fyllt 18 år senast på valdagen och

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Hur röstar jag?

Det finns flera sätt som du kan rösta på. Du kan gå till din vallokal på valdagen eller så kan du välja att rösta i en förtidsröstninslokal under fötidsröstningen.

Dessutom har du möjlighet att rösta med bud, rösta med ambulerande röstmottagare och rösta från utlandet.

Preliminär rösträkning ”onsdagsräkning”

Den preliminära rösträkningen sker på onsdagen efter valdagen.

Såhär röstar du

Undrar du hur det fungerar att rösta? Titta på filmen för att lära dig hur det går till. Filmen beskriver hur röstningen går till vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige men det fungerar likadant vid val till europaparlamentet.

.

Uppdaterad: