Tillbaka till startsidan

Du är här:

Pågående arbete

På denna sida får du information om pågående eller planerade arbeten.

 • Pågående arbete


  Ombyggnad Boråsvägen, etapp 2
  vi bygger om Boråsvägen, från korsningen Vävare-/Nylännesgatan till korsningen Spinnaregatan/154. Sandhs entreprenad genomför arbetet. Vi ändrar gatans utformning genom att bygga till en ny gång- och ...
 • Pågående arbete


  Arkeologisk utredning
  Nu är det redan dags för steg 2 i den arkeologiska utredningen inför ny detaljplan i Lockryd. Göta Arkeologi AB undersöker några platser mer detaljerad – detta innebär bland annat markingrepp med gräv...
 • Pågående arbete


  Sanering av Skanska tomten
  Med start vecka 34 arbetar vi med de sista delarna av saneringen av Ätran vid före detta Skandinaviska Päls AB, så kallade Skanska tomten, bakom Skene Järn i Svenljunga tätort. Vi tar bort spont, fixa...
 • Pågående arbete


  Bullervall byggs utmed riksväg 27
  Markägaren till Slätthult 1:1 har ansökt och fått tillstånd till att anlägga en bullervall utmed RV27, i höjd med Sandsjön (se bilden). Det är markägaren själv som bygger denna bullervall, inte kommun...
 • Pågående arbete


  Utredningar industriområde Lockryd
  Under hösten genomför vi flertalet undersökning i Lockryd för att skapa underlag inför en ny detaljplan om eventuell utökning av industriområdet.

Driftstörningar och SMS-information om din fastighet

Om vi har en driftsstörning inom sophämtning eller vatten- och avloppsnät markeras området på kartan och du kan läsa mer information genom att klicka på markeringen. Om det inte finns en markering i kartan betyder det att vi inte har några driftstörningar.

Du kan även prenumerera på driftsinformation som gäller din fastighet via SMS »

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: