Tillbaka till startsidan

Du är här:

Driftstatus

På denna sida får du reda på driftstatus för vår sophämtning samt våra vatten- och avloppsnät.

Om vi har en driftstörning markeras området på kartan och du kan läsa av mer information. Om det inte finns en markering i kartan betyder det att vi inte har några driftstörningar.

Så är läget just nu

Om det uppstår personal- och resursbrist till följd av spridningen av coronavirus kan vi bli tvungna att göra omprioriteringar. Du hittar aktuell information om vår verksamhet nedan.

Kundtjänst för vatten och avfall

Vi har öppet ordinarie öppettider.

Måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00

Tisdag och torsdag 13.00-16.00

Moga Returen

Vi har öppet ordinarie öppettider.

Miljöbilen

Miljöbilen är inställd.

Sophämtningen

Sophämtningen utförs ordinarie dag.

Slamsugning

Slamsugning kan tidigare- eller senareläggas. Avisering skickas ut till berörda kunder. Förbered för att vi kan komma tidigare eller senare än angivet tidsintervall.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: