Tillbaka till startsidan

Du är här:

Driftstatus

På denna sida får du reda på driftstatus för vår sophämtning samt våra vatten- och avloppsnät.

Om vi har en driftstörning markeras området på kartan och du kan läsa av mer information. Om det inte finns en markering i kartan betyder det att vi inte har några driftstörningar.

Så är läget just nu

Om det uppstår personal- och resursbrist till följd av spridningen av coronavirus kan vi bli tvungna att göra omprioriteringar. Du hittar aktuell information om vår verksamhet nedan.

Kundtjänst för vatten och avfall

Tisdag 14 december uppdaterar vi vårt kundsystem. Vi har därför begränsad möjlighet att hjälpa dig den dagen.

Våra ordinarie telefontider är:

Måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00

Tisdag och torsdag 13.00-16.00

Moga Returen

Vi har öppet ordinarie öppettider.

Miljöbilen

Miljöbilen är inställd.

Slamsugning

Slamsugning kan tidigare- eller senareläggas. Avisering skickas ut till berörda kunder. Förbered för att vi kan komma tidigare eller senare än angivet tidsintervall.

Sophämtning

Sophämtningen utförs ordinarie dag.

Sophämtning jul och nyår

Du som har sophämtning vecka 51 och 52 får dina kärl tömda en dag tidigare än din ordinarie dag. Ställ därför ut kärlen i god tid och låt dem stå framme tills de blivit tömda.

Vecka 51 tömmer vi kärl från söndag 19 december till torsdag 23 december.

Vecka 52 tömmer vi kärl från söndag 26 december till torsdag 30 december.

När töms mitt sopkärl?

Skriv in din adress för att få reda på när vi tömmer ditt kärl nästa gång. Klicka på "Ladda ner" för att spara ditt hämtschema.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: