Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Driftstatus

På denna sida får du reda på driftstatus för vår sophämtning samt våra vatten- och avloppsnät.

Om vi har en driftstörning markeras området på kartan och du kan läsa av mer information. Om det inte finns en markering i kartan betyder det att vi inte har några driftstörningar.

Så är läget just nu

Om det uppstår personal- och resursbrist till följd av spridningen av coronavirus kan vi bli tvungna att göra omprioriteringar. Du hittar aktuell information om vår verksamhet nedan.

Kundtjänst för vatten och avfall

Vi har öppet ordinarie öppettider.

Moga Returen

Vi har öppet ordinarie öppettider.

Miljöbilen

Miljöbilen för våren 2020 är inställd. Vi planerar en tur till hösten.

Sophämtningen

Sophämtningen utförs ordinarie dag.

Slamsugning

Slamsugning kan tidigare- eller senareläggas. Avisering skickas ut till berörda kunder. Förbered för att vi kan komma tidigare eller senare än angivet tidsintervall.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 19 oktober 2020