Tillbaka till startsidan

Du är här:

Möten och protokoll

På den här sidan kan du läsa dagordningar och handlingar inför olika möten. Du kan även ta del av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de övriga nämndernas möten.

Beskriver min bild

Efter sammanträdet justeras protokollet. När protokollet har justerats tillkännages det på kommunens digitala anslagstavla och publiceras under respektive nämnds/styrelses flik nedan. Du kan även få en kopia av protokollet i kontaktcentret i kommunhuset.

Vissa uppgifter eller paragrafer kan vara borttagna med hänsyn till sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Protokoll

Här kan du ta del av årets och förra årets protokoll. Vill du läsa tidigare års protokoll är du välkommen att höra av dig till oss.

Prenumerera på eller ändra din prenumeration på kommande protokoll:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Samverkansnämnd Arbetsmarknad
Valnämnden
Interna myndighetsnämnden
Krisledningsnämnden
Rådgivande organ

.

Kontakt
Quang Nguyen, Kommunsekreterare, 0325-184 05
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Liselott Johansson, Enhetschef, 0325-184 26
Alexandra Skoog, Nämndsekreterare, 0325-183 62

Uppdaterad: