Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Arvoden och partistöd

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt. Arvoden är ekonomiska ersättningar specifikt till den förtroendevalda. Partistöd är pengar som går till de partier som är med i kommunfullmäktige. På denna sida får du reda på vilka summor som gäller.

Olika arvoden

Det finns några olika ersättningsformer som de förtroendevalda kan få. Dessa är månadsarvoden, årsarvoden samt sammanträdesarvoden.

Arvoden i Svenljunga kommun baseras på inkomstbasbelopp som fastställs av regeringen inför varje år. För år 2023 är inkomstbasbeloppet fastställt till 74 300 kronor. Arvodena baseras på styrdokumentet regler för ersättningar till förtroendevalda under mandatperioden 2023-2026 som uppdateras inför varje ny mandatperiod.

Månadsarvode

Fast månadsarvode betalar vi ut till förtroendevalda som är anställda av kommunen. Hos oss är det kommunalrådet och oppositionsrådet.

Kommunstyrelsens ordförande, och tillika kommunalråd, erhåller ett månadsarvode som baseras på 1 basbelopp. För 2023 blir det med andra ord 74 300 kronor.

Kommunstyrelsens vice ordförande, tillika oppositionsråd, är enbart anställd på 75 procent. Månadsarvodet baseras på (1 basbelopp – 5000 kronor) x 0,75 vilket för 2023 blir 51 975 kronor.

Sammanträdesarvode

Alla förtroendevalda får betalt för de ersättningsberättigade sammanträdena de deltar på, förutom kommunalråd och oppositionsråd då de räknas som anställda. En förtroendevald kan enbart få betalt för max 8 timmer på en dag.

Sammanträdesarvode beräknas utifrån följande formel: 1 basbelopp – 5000 kronor x 0,5 delat med 165, vilket för 2023 ger ett timarvode på 210 kronor.

Förtroendevalda får också betalt för att läsa in sig på de handlingar som ligger till grund för besluten som ska tas på sammanträdet. De får därför betalt 2,5 timmes arvode för den första timmen av ett sammanträde, vilket blir 525 kronor för första timmen och 210 kronor per efterföljande timme/timmar. Förtroendevald som ska justerare protokoll får ett justeringsarvode vilket är 420 kronor per gång.

Förtroendevalda kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnadsersättning samt en del andra ersättningar för direkta kostnader.

Årsarvode

Utöver sammanträdes arvode får vissa förtroendevalda ett årsarvode utifrån specifika förtroendeuppdrag. Ett årsarvode betalas även ut till gruppledarna för de partier som är presenterade i kommunfullmäktige. Arvodet betalas ut fördelat på tolv månader.

Årsarvoden

Organ

Förtroendevald

Ersättning för 2023

Kommunfullmäktige

Ordförande

37 150 kronor

Kommunfullmäktige

Vice ordförande (2 stycken)

18 575 kronor

Kommunfullmäktige

Gruppledare

18 575 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot

37 150 kronor

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande

111 450 kronor

Barn- och utbildningsnämnden

Vice ordförande

74 300 kronor

Socialnämnden

Ordförande

148 600 kronor

Socialnämnden

Vice ordförande

111 450 kronor

Socialnämndens arbetsutskott

Övrig ledamot

37 150 kronor

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

111 450 kronor

Samhällsbyggnadsnämnden

Vice ordförande

74 300 kronor

Valberedning, Valnämnden, Interna myndighetsnämnden

Ordförande

Inget årsarvode, ersätts med dubbelt sammanträdesarvode

Revisionen

Ordförande

37 150 kronor

Revisionen

Ledamot

14 860 kronor

Revisionen

Lekmannarevisor (exempelvis i de kommunala bolagen)

7 430 kronor

Samtliga kommunala bolag

Ordförande

111 450 kronor

Samtliga kommunala bolag

Vice ordförande

74 300 kronor

Partistöd

Partistödet betalar vi ut till de partier som har minst en fastställd ledamot i kommunfullmäktige. Stödet regleras i styrdokumentet regler för kommunalt partistöd 2023-2026.

Partistödet betalas ut i form av ett grundbidrag på 21 161 kronor som är fördelat på 10 581 kronor i partistöd och 10 581 kronor i utbildningsbidrag. Det betalas också ut ett separat mandatstöd på 6 560 kronor per mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige.

Partistödet betalas ut som en engångssumma varje år och indexregleras inför varje mandatperiod.

Partistöd

Parti

Mandat

Mandatstöd

Grundbidrag + mandatstöd

Moderaterna

6

39 360 kronor

60 521 kronor

Centerpartiet

3

19 680 kronor

40 841 kronor

Liberalerna

1

6 560 kronor

27 721 kronor

Kristdemokraterna

2

13 120 kronor

34 281 kronor

Socialdemokraterna

8

52 480 kronor

73 641 kronor

Vänsterpartiet

1

6 560 kronor

27 721 kronor

Miljöpartiet oberoende

1

6 560 kronor

27 721 kronor

Sverigedemokraterna

7

45 920 kronor

67 081 kronor

Landsbygdspartiet Oberoende

4

26 240 kronor

47 401 kronor

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66
Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare, 0325-183 62
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Liselott Johansson, Nämndsekreterare, 0325-184 26

Uppdaterad: