Tillbaka till startsidan

Du är här:

Handbok för politiker

På denna sida hittar du vår handbok för politiker!

någon som sitter och dricker kaffe med en bok framför sig

Handboken

Klicka på respektive rubrik för att läsa det kapitlet i handboken.

Du kan även ladda ner handboken som pdf Pdf, 917 kB, öppnas i nytt fönster.

Välkommen som förtroendevald!
Vår vision - Här skapar vi Det Godaste Livet
Vår värdegrund
Din e-post
Beskrivning av rollerna
Kommunallagen och andra lagar
Arvoden och ersättningar
Nämndernas sammanträden kan vara offentliga
Tjänstgöring
Allmänna handlingar
Motioner, interpellationer och enkla frågor
Initiativrätt
Ärendets behandling
Ärendets beredning
Sammanträdet - Yttranderätt
Sammanträdet - Bordlägga, återremittera och några andra begrepp
Sammanträdet - Protokollsanteckning
Sammanträdet - Votering och acklamationsbeslut
Sammanträdet - Yrkanden
Sammanträdet - Jäv
Protokoll
Hat, hot och våld mot förtroendevalda
Om du inte vill vara med längre
Delegation
Överklaga kommunala beslut
Politisk ordlista
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Quang Nguyen, Digitaliseringsstrateg, 0325-184 05
Malin Lundin, Nämndsekreterare, 0325-184 38
Liselott Johansson, Enhetschef, 0325-184 26
Cecilia Axelsson, Nämndsekreterare, 0325-183 62
Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: