Tillbaka till startsidan

Du är här:

Motioner

En fullmäktigeledamot har möjlighet att motionera (väcka ett ärende) i kommunfullmäktige. Vi presenterar de motioner som inkommer digitalt. Detta är ett test vi genomför under 2021 som ett steg i att prova att digitalisera motioner.

Enligt fullmäktiges nuvarande reglemente ska en motion vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter. Motionen får inte ta upp ämnen av olika slag och den väcks genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Som ett led i vårt fortsatta arbete för ökad öppenhet, delaktighet och transparens ger vi nu möjlighet för våra politiker att från och med 1 februari 2021 skicka med en digital kopia på motionen. Om du väljer att också lämna motionen digitalt, så kommer den bli synlig för fler här på vår webbplats.

Under rubriken inkomna motioner kan alla intresserade sedan följa vad som händer med motionen på liknande sätt som vi idag gör med Svenljungaförslag.

Fullmäktiges reglemente revideras efter varje val och därför är det lämpligt att testa möjligheten under 2021.

Inkomna motioner

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: