Tillbaka till startsidan

Du är här:

Motioner

Motioner och interpellationer är förslag och frågor som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige. På den här sidan kan du se vilka motioner som har lämnats in till kommunfullmäktige och vad kommunfullmäktige sedan beslutat. Det är en del i vårt arbete för ökad öppenhet, delaktighet och transparens.

Vad är en motion?

Motioner är skriftliga förslag från en eller flera ledamöter i fullmäktige. En motion bereds (utreds) först av den eller de nämnder som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Inkomna motioner

KSF-2023-024-539

Patrik Harrysson (S) har 13 februari 2023 lämnat in en motion om att kommunen ska återinföra gratis busskort under ferier till ungdomar enligt tidigare års modell även för år 2023.

Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2023-025-003

Lars Engström (MP) har 24 januari 2023 lämnat in en motion om att kommunens Miljöpolicy och Energi- och klimatstrategin ska uppdateras utifrån Agenda 2030 globla mål.

Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: