Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Motioner

Motioner och interpellationer är förslag och frågor som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige. På den här sidan kan du se vilka motioner som har lämnats in till kommunfullmäktige och vad kommunfullmäktige sedan beslutat. Det är en del i vårt arbete för ökad öppenhet, delaktighet och transparens.

Vad är en motion?

Motioner är skriftliga förslag från en eller flera ledamöter i fullmäktige. En motion bereds (utreds) först av den eller de nämnder som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Inkomna motioner

KSF-2023-117-106

Lars Engström (MP) har 31 mars 2023 lämnat in en motion om att utöver nuvarande deltagare i Hållbarhetsrådet ska även en från varje parti i kommunfullmäktige, som inte har någon representant i rådet, ges en plats.

Kommunfullmäktige beslutade 11 april 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2023 att motionen skulle anses vara besvarad med hänvisning till att Hållbarhetsrådets sammansättning beslutats kring i kommunfullmäktige 13 mars 2023, § 43. Därmed är ärendet avslutat.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2023-024-539

Patrik Harrysson (S) har 13 februari 2023 lämnat in en motion om att kommunen ska återinföra gratis busskort under ferier till ungdomar enligt tidigare års modell även för år 2023.

Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2023 att motionen skulle avslås och att frågan lyfts igen i budetberedningen till hösten. Därmed är ärendet avslutat.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2023-025-003

Lars Engström (MP) har 24 januari 2023 lämnat in en motion om att kommunens Miljöpolicy och Energi- och klimatstrategin ska uppdateras utifrån Agenda 2030 globla mål.

Kommunfullmäktige beslutade 6 februari 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade 12 juni 2023 att motionen skulle anses vara besvarad med hänvisning till att revidering av gällande dokument redan är påbörjade eller planeras att påbörjas. Därmed är ärendet avslutat.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2023-167-011

Markus Bylander (C), Patrik Harrysson (S) och Jari Palo-Oja (L) har 16 maj 2023 lämnat in en motion om att ta fram en plan för bostadsbyggande.

Kommunfullmäktige beslutade 22 maj 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade 11 mars 2024 att motionen skulle anses vara besvarad. Därmed är ärendet avslutat.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2023-191-380

Lars Engström (MP) har 12 juni 2023 lämnat in en motion om att ta fram en vindkraftsplan.

Kommunfullmäktige beslutade 11 september 2023 att motionen skulle lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2023-284-219

Lars Engström (MP) har 9 oktober 2023 lämnat in en motion om ladd stolpar.

Kommunfullmäktige beslutade 16 oktober 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2023-342-409

Lars Engström (MP) har 22 november 2023 lämnat in en motion om att upprätta en koldioxidbudget.

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2023 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade 27 maj 2024 att motionen skulle anses vara besvarad. Därmed är ärendet avslutat.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2024-021-401

Lars Engström (MP) har 22 januari 2024 lämnat in en motion om förstärkt regelverk kring fyrverkerier/smällare i kommunenen.

Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 2024 att motionen skulle lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2024-069-049

Robert Klerfors (V), Anette Almgren (V) och Hanna Lopez (V) har 3 mars 2024 lämnat in en motion om att öka bidragen till Kvinnojouren i Mark och Svenljunga.

Kommunfullmäktige beslutade 11 mars 2024 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2024 att motionen skulle anses vara besvarad.
Motivering: Svenljunga kommun ingår i en överenskommelse i Sjuhärad där man gemensamt ser över bidraget till kvinnojouren på en övergripande nivå. Därmed är ärendet avslutat.

Här kan du läsa motioen i sin helhet. Pdf, 54 kB, öppnas i nytt fönster.

KSF-2024-092-619

Leif Karlsson (SD) och Göran Tjärnlund (SD) har 3 april 2024 lämnat in en motion kring omtag för grundskolan i Svenljunga.

Kommunfullmäktige beslutade 15 april 2024 att motionen skulle lämnas till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

KSF-2024-157-009

Leif Karlsson (SD), Göran Tjärnlund (SD) och Ulla-Katarina Rosén (SD) har 4 juni 2024 lämnat in en motion om att besluta kring ett generellt veto mot vindkraft i Svenljunga.

Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2024 att motionen skulle lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Denna motion lämnades in fysiskt, inte digitalt. För att läsa motionen i sin helhet, kontakta kanslienheten.

.

Alexandra Skoog, Kommunsekreterare, 0325-180 66

Uppdaterad: