Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Förtroendevalda

På denna sida hittar du namn och kontaktuppgifter till förtroendevalda - alltså politiker - med uppdrag inom våra olika nämnder och styrelser. Klicka på namnet för att skicka e-post.

Kommunfullmäktige utser, bland kommunstyrelsens övriga ledamöter, även två kommunalråd varav en företräder den politiska oppositionen. Övriga förtroendevalda är så kallade fritidspolitiker. Alla politiker får en e-post enligt namn.efternamn@svenljunga.se Kommunalråd och oppositionsråd har också ett officellt telefonnummer som du kan ringa, men fritidspolitiker når du endast via e-post.

 

 

 

  

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 33 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år. Nedan ser du kontaktuppgifter till presidiet, övriga kontaktuppgifter hittar du på sidan om fullmäktige »

Kommunfullmäktiges presidium


Ordförande

Bertil Hagström (LPo)

Förste vice ordförande

Marcus Bylander (C)

Andre vice ordförande

Paulina Johansson (KD)


Kommunstyrelsen

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Ledamöter i kommunstyrelsen 2022-2026

Ledamöter i kommunstyrelsen 2022-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Johan Björkman

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Patrik Harrysson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Christer Schönander

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Gerth Månsson

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Jarl Bill

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)

Ledamot

Fredrik Skott

Kristedemokraterna (KD)

Ledamot

Lisbeth Jakobsson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Christer Wolgner

Centerpartiet (C)


Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Ann Wallnedal

Landsbygdspartiet Oberoende (LPo)

Vice ordförande

Torsten Lindh

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Louise Björkman

Moderaterna (M)

Ledamot

Britt-Marie Stensson

Moderaterna (M)

Ledamot

Markus Johansson

Centerpartiet (C)

Ledamot

Per Andersson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Dag Forsström

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Thomas Berntsson

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot

Lars-Åke Engström

Partipolitisk obunden (-)


Socialnämnden

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i socialnämnden 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Kjell Persson

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Anita Kristensson

Centerpartiet (C)

Ledamot

Ann-Louise Karlsson

Moderaterna (M)

Ledamot

Kerstin Göss Lindh

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lisbeth Jakobssson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Therese Bevenros

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Susanne Lindström

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Anna-Karin Örni

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Alain Waern

Landsbygdspartiet (LPo)


Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Fredrik Skott

Kristdemokraterna (KD)

Vice ordförande

Dan Franzén

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Margaretha Bjälkemo

Moderaterna (M)

Ledamot

Christer Wolgner

Centerpartiet (C)

Ledamot

Owe Lundin

Liberalerna (L)

Ledamot

Ernest Gustafsson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Christer Schönander

Partipolitisk obunden (-)

Ledamot

Jan Carlsson

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot

Christian Bengtsson

Landsbygdspartiet oberoende (LPo)


Interna myndighetsnämnden

Interna myndighetsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör nämndens presidium.

Ledamöter i interna myndighetsnämnden 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Christian Due

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Peo Rosander

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Lars-Åke Engström

Partipolitisk obunden (-)


Samverkansnämnder personal och arbetsmarknad

Samverkansnämnd arbetsmarknad består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Mandatperioden 2019-2022 innehar Svenljunga kommun ordeförandeposten och Tranemo kommun vice ordförandeposten.


Ledamöter i samverkansnämnd arbetsmarknad 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Driton Bilalli

Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande

Patrik Harrysson

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Niklas Gardewik

Moderaterna (M)

Ledamot

Johan Björkman

Moderaterna (M)

Valnämnd

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör nämndens presidium.

Ledamöter i valnämnden 2023-2026

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Margaretha Bjälkemo

Moderaterna (M)

Vice ordförande

Owe Lundin

Liberalerna (L)

Ledamot

Dag Forsström

Socialdemokraterna (S)

Ledamot

Irene Månsson

Sverigedemokraterna (SD)

Ledamot

Mona Waern

Landsbygdspatiet oberoende (LPo)


.

Uppdaterad: