Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Förvaltningar

Vår verksamhet är uppdelad i fyra förvaltningar. Deras uppdrag är att utföra de beslut som fattas politiskt i nämnderna. Kommunchefen är kommunens högste tjänsteperson.

I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten och ansvarar för att nämndens beslut verkställs.

Kommunledningsgruppen (KLG) träffas regelbundet för att diskutera och besluta om strategiska frågor. Gruppen består av kommunchef, förvaltningschefer och chefer för ekonomi, IT, personal och kansli.

Till varje förvaltning hör en eller flera nämnder.

Förvaltningar

Nämnder

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och byggenheten

Intern myndighetsnämnden

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden och samverkansnämnderna

.

Uppdaterad: