Tillbaka till startsidan

Du är här:

Kommunstyrelseförvaltningen

På kommunstyrelseförvaltningen arbetar vi med både administration och strategiska frågor. Enheterna under denna förvaltning har mycket olika uppdrag. Dessutom är vi en förvaltning som är till för flera nämnder. På denna sida kan du läsa om våra uppdrag. 

kommunhuset

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson, och dessutom chef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunchef, förvaltningschefer och chefer för funktionerna ekonomi, IT, personal och kansli bildar tillsammans kommunledningsgruppen (KLG). De träffas regelbundet för att diskutera och besluta om strategiska frågor för arbetet i kommunen.

Nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och samverkansnämnden arbetsmarknad. Dessutom arbetar vi åt Valnämnden.

Kanslienheten
IT-enheten
Ekonomienheten
HR-funktionen
Arbetsmarknadsenheten

.

Sebastian Nydén, Kommunchef, 0325-184 25
Tomas Klug, Kanslichef, 0325-181 95
Salman Chalhoub, Ekonomichef, 0325-183 18
Mary Andersson, Verksamhetschef, 0325-183 25
HR-Supporten, HR-Supporten,

Uppdaterad: