Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunstyrelseförvaltningen

På kommunstyrelseförvaltningen arbetar vi med både administration och strategiska frågor. Enheterna under denna förvaltning har mycket olika uppdrag. Dessutom är vi en förvaltning som är till för flera nämnder. På denna sida kan du läsa om våra uppdrag. 

kommunhuset

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteperson, och dessutom chef för kommunstyrelseförvaltningen. Kommunchef, förvaltningschefer och chefer för funktionerna ekonomi, IT, personal, kansli och arbetsmarknad bildar tillsammans kommunledningsgruppen (KLG). De träffas regelbundet för att diskutera och besluta om strategiska frågor för arbetet i kommunen.

Nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och samverkansnämnden arbetsmarknad. Dessutom arbetar vi åt Valnämnden.

På kansliet arbetar vi med strategisk samordning och utveckling, samt erbjuder stöd och service. Här hittar du även kontaktcenter med turistinformation. Vi arbetar med politisk administration och ärendehantering samt kommunarkivet, verksamhets- och målstyrning. Vi arbetar med säkerhetsfrågor och krisberedskap. Dessutom arbetar vi med kommunikation, folkhälsa, digitalisering, landsbygdutveckling och utveckling av näringsliv och besöksnäring.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Emelie Romland, IT- och kanslichef, 0325-183 07

Vi sköter och utvecklar organisationens IT-miljö på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt. Vi gör det för verksamheterna så att de kan hjälpa kommuninvånarna. Dessutom ansvarar vi för informationssäkerhet.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Emelie Romland, IT- och kanslichef, 0325-183 07

Vi arbetar för förvaltningar, förtroendevalda och kommunens invånare. Vi administrerar kommunens ekonomi genom att stödja förvaltningar och förtroendevalda med redovisning, budget och inköp.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Salman Chalhoub Länk till annan webbplats., Ekonomichef, 0325-183 18

Vårt mål är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning utifrån individuella behov och önskemål, som på sikt ska det leda till en egen försörjning.

Vi arbetar också med integration på olika sätt.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta: 

Mary Andersson Länk till annan webbplats., Verksamhetschef, 0325-183 25

Personalen är vår viktigaste resurs i arbetet med att utveckla och anpassa vår välfärd efter den föränderliga värld vi lever i.

Här i Svenljunga är vi först i landet att fullt ut ha en gemensam HR-funktion tillsammans med en annan kommun, Tranemo. Vi är en servicefunktion till ungefär 2200 medarbetare och experter till cirka 90 chefer. Vi stödjer kommunerna med utveckling av personaladministrativa rutiner, tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar, förordningar och kollektivavtal. Vi ansvarar för löneadministration, reseräkningar och pensions- och försäkringsfrågor liksom för personalstatistiska och personalekonomiska redovisningar.

Tillsammans med våra chefer och förvaltningsledningar arbetar vi för att attrahera, behålla, utveckla och engagera våra medarbetare. Vi fungerar som interna konsulter inom områden som rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering, omorganisation och mycket mer.

HR-funktionen är stationerad i Tranemo men vi arbetar flytande över gränserna till båda kommunerna.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

HR-funktionen via växeln Tranemo kommun 0325-57 60 00

Linda Ruergård, HR-chef

.

Sebastian Nydén, Kommunchef, 0325-184 25
Salman Chalhoub, Ekonomichef, 0325-183 18
Mary Andersson, Verksamhetschef, 0325-183 25
HR-Supporten, HR-Supporten,
Emelie Romland, Kanslichef, 0325-183 07

Uppdaterad: