Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Socialförvaltningen

Förvaltningen ska följa de mål som fastställts av socialnämnden och med stöd av dessa ge stöd och hjälp till barn, vuxna och äldre.

en kvinna som sträcker ut handen

Våra främsta ansvarsområden är

  • Socialtjänst
  • Kommunal hälso- och sjukvård såsom hemsjukvård och rehabilitering
  • Familjerådgivning och familjerätt
  • Fritidsverksamhet
  • Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta LSS

Socialförvaltningens verksamheter styrs politiskt genom socialnämnden och har tre huvudspår:
Individ och familjeomsorg, Vård och omsorg samt Kommunal hälso- och sjukvård.

Förvaltningschef/socialchef är Sandra Larewall 0325-180 00

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för verksamheternas ekonomi och kvalitet.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Förvaltningschef/socialchef Sandra Larewall 0325-180 00

Vi jobbar med sjukvårdsinsatser i hemmet, vilket handlar om hemsjukvård och rehabilitering.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Erika Björklund Medicinskt ansvarig sjukköterska (MAS/MAR) 0325-180 00

Sara Meldo och Malin Håkansson vårdchefer, 0325-180 00

Vi jobbar med stöd och insatser till dig som behöver det på grund av sjukdom eller ålder.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Anna Adelly Fallelsen. verksamhetschef, 0325-180 00

Vi jobbar med stöd och insatser som kan gälla din ekonomiska situation eller andra behov kring dig med funktionshinder, som vuxen eller inom barn och familj.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Ulrika Hautala verksamhetschef, 0325-180 00

Vi jobbar med kvalitet, digitalisering och administration inom socialförvaltningen.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Dennis Karlsson Socialt ansvarig samordnare (SAS) 0325-180 00

Liselott Johansson Nämndsekreterare, 0325-180 00

.

Uppdaterad: