Du är här:

Socialförvaltningen

Förvaltningen ska följa de mål som fastställts av socialnämnden och med stöd av dessa ge stöd och hjälp till barn, vuxna och äldre.

en kvinna som sträcker ut handen

Våra främsta ansvarsområden är

  • Socialtjänst
  • Kommunal hälso- och sjukvård såsom hemsjukvård och rehabilitering
  • Familjerådgivning och familjerätt
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta LSS

Socialförvaltningens verksamheter styrs politiskt genom socialnämnden och har tre huvudspår:
Individ och familjeomsorg, Vård och omsorg samt Kommunal hälso- och sjukvård.

Förvaltningschef/socialchef är Sandra Larewall 0325-180 00

Kommunal hälso och sjukvård
Vård och omsorg
Individ och familjeomsorg
Stab

.

Kontakt

Uppdaterad: