Tillbaka till startsidan

Du är här:

Socialförvaltningen

Förvaltningen ska följa de mål som fastställts av socialnämnden och med stöd av dessa ge stöd och hjälp till barn, vuxna och äldre.

Beskriver min bild

Våra främsta ansvarsområden är

  • Socialtjänst
  • Kommunal hälso- och sjukvård såsom hemsjukvård och rehabilitering
  • Familjerådgivning och familjerätt
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta LSS

Socialförvaltningens verksamheter styrs politiskt genom socialnämnden och har tre huvudspår:
Individ och familjeomsorg, Omsorg samt Kommunal hälso och sjukvård.

Förvaltningschef är Sebastian Nydén 0325-180 00

Kommunal hälso och sjukvård
Omsorg
Individ och familjeomsorg

.

Kontakt

Uppdaterad: