Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Rådgivande organ

Våra nämnder har stöd av flera rådgivande organ: rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet, styrgruppen för medborgardialog och folkhälsorådet. De senare två har också en viss samordnande funktion.

Genom rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet kan funktionshinderrörelsen och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Styrgruppen för medborgardialog behandlar frågor som kan bli aktuella för medborgardialog.

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och landsting. Råder samordnar också det brottsförebyggande arbetet mellan olika aktörer.

.

Uppdaterad: