Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Rådgivande organ

Våra nämnder har stöd av rådgivande organ: rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet, styrgruppen för medborgardialog, folkhälsorådet och brottsförebygganderådet. De senare två har också en viss samordnande funktion.

Beskriver min bild

Genom rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet kan handikapprörelsen och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

 

Styrgruppen för medborgardialog behandlar frågor som kan bli aktuella för medborgardialog.

 

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och landsting. Det brottsförbygganderådet fungerar på likande sätt och samordnar det brottsförebyggande arbetet mellan olika aktörer.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 12 oktober 2018