Tillbaka till startsidan

Du är här:

Klimat, miljö och hållbarhet

Det råder en bred enighet om att hållbarhet måste vara ett övergripande mål för samhällsutvecklingen. För att vi ska uppnå det måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.

Beskriver min bild

Hållbar utveckling

När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp. Det innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.


Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den vanligaste definitionen är: "Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."


Hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar — ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett uppdelat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Miljö

Miljöfrågorna är viktiga i allt vi gör. Utifrån kommunens vision och ambition för miljö har en miljöpolicyPDF tagits fram.

Energi och klimat

Svenljunga kommun har en energi- och klimatstrategi som ska vara ett aktivt instrument för att påverka användning och hushållning med energi inom kommunens område. Strategin belyser den nuvarande energisituationen och genom en operativ handlingsplan anges vägen för den framtida utvecklingen. 


Här kan du läsa mer om vår energi- och klimatstrategi.

Folkhälsoarbete

Vårt folkhälsoarbete har fokus på jämlik hälsa och baseras på lokala, regionala och nationella strategier och mål.


Här kan du läsa om kommunens insatser mot en bättre folkhälsa.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: