Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Folkhälsoarbete

Folkhälsa handlar om vårt mående som grupp. Här kan du läsa om hur vi arbetar med folkhälsan för olika målgrupper och vilka bidrag du kan söka som själv vill starta en folkhälsoinsats.

Beskriver min bild

Vårt folkhälsoarbete har fokus på jämlik hälsa och baseras på lokala, regionala och nationella strategier och mål. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.


Det finns åtta nationella målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.


För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet tillkommer ett särskilt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.


Vi prioriterar insatser med koppling till målområde 1, 2, 6 och 7.

Utifrån Västra Götalandsregionens prioritering på fullföljda studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genomför vi även en mer omfattande satsning på pulshöjande aktiviteter i grundskolan för att förbättra förutsättningarna för lärande. Följ gärna vårt arbete kring Puls för lärande.


Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är också en central del av folkhälsoarbetet. Dessutom lägger vi stor fokus på det förebyggande arbete mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

Folkhälsoinsatser

Sports for You

I samverkan med Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna anordnas Sports for You i Svenljunga kommun. Barn och unga ges möjligheten att prova på olika idrotter helt kostandsfritt och att engagera sig som ledare.

Läs mer om Sports for you

Lovaktiviteter

Folkhälsostrategen i Svenljunga kommun har i uppdrag att samordna lovaktiviteter under samtliga skollov. Aktiviteterna riktar sig till barn och ungdomar 6-18 år och möjliggörs genom kommunala resurser och bidrag från Socialstyrelsen. Har du förslag på aktiviteter? Är du aktiv i en förening eller företag och vill leda en lovaktivitet? Hör av dig!

 

På vår Facebooksida Lovaktiviteter Svenljungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka aktiviteter som arrangeras under skolloven.

Puls för lärande

Flera av grundskolorna i Svenljunga kommun arbetar med Puls för lärande.

Puls för lärande innebär att elever erbjuds pulshöjande aktiviteter under skoltid, utöver redan schemalagda lektioner i idrott och hälsa.

Läs mer om Puls för lärande »

Drogförebyggande arbete

Under 2018 har vi tillsammans med Polisen satsat på det drogförebyggande arbetet. Vi vill höja kunskapen och medvetenheten kring ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bland elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

I det drogförebyggande arbetet utgår vi från följande evidensbaserade metoder:

 

I samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar vi även med kampanjer mot langning av alkohol. 

Drogvaneundersökningar

Under våren 2018 genomförde elever i årskurs 7-9 en drogvaneundersökning. Läs gärna resultatet av undersökningen.PDF Du kan också läsa jämförelsen med andra kommuner.PDF

 

Var tredje år genomförs även CANs undersökning på elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Den senaste genomfördes 2016, läs CAN rapporten för hela Västra GötalandPDF eller sammanfattningen av CAN rapporten för vår kommunPDF.

 

 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 11 december 2019