MENY

Du är här:

Avgifter för vård och omsorg

Om du har hjälp från kommunen tas oftast en avgift ut för detta. Din avgift beror dels på vilka insatser du får och på dina ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej till de insatser du beviljats på grund av ekonomiska hinder.

en mobil ligger på en anteckningsbok. i förgrunden syns en del av en bärbar dator.

Avgift för insatser

Din avgift baseras först och främst på hur mycket och vilka insatser du får från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för vård och omsorg.

Hjälp som till exempel hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och kost har en avgift medan insater inom LSS till största delen är avgiftsbefirade.

Maxtaxa, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme

Riksdagen beslutar varje år om en maxtaxa för vård och omsorg vilket betyder att kommunen aldrig får ta ut högre avgift än maxtaxan. Detta är lika i hela landet och ändras varje år.

Trots att avgiften anpassas till maxtaxan, kan det vara så att din inkomst ändå inte räcker för att betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett förbehållsbelopp som ska användas för att räkna ut den enskildes avgift.

Du kan läsa mer på SKR (Sveriges kommuner och regioner) sidor om maxtaxa och förbehållsbelopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dubbelt boende

Om du flyttar till vård- och omsorgsboende och fortfarande har kvar kostnader för den tidigare bostaden, kan du ansöka om att få avgiften för vård och omsorg minskad med hänsyn till den tillfälligt ökade boendekostnaden. Denna avgiftsminskning kan du få i högst tre månader.  

Uppgifter och beslut

Avgiftshandläggaren behöver uppgifter om din ekonomiska situation och din boendekostnad för att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. Med dessa uppgifter beräknas din avgift och du får ett avgiftsbeslut. 

Fakturering

Varje månad får du en faktura på de vård- och omsorgsavgifter som du ska betala.Du kan anmäla till kommunens ekonomienhet om du vill ha det på autogiro.

Frågor och rätt att överklaga

Om du har frågor kring din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren eller om du tycker att avgiftsbeslutet är felaktigt har du rätt att överklaga Pdf, 80 kB. det.

I Regler för taxor och avgifter Pdf, 767 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om allt kring avgifter inom vård och omsorg. Här finns också information om vilka avdrag som kan göras.

Avgiftshandläggarna har telefontid helgfri måndag till och med fredag mellan klockan 8.30 och 10.30.
Avgiftshandläggaren nås via kontaktcenter på telefon 0325-180 00


Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Anna Johansson, Avgiftshandläggare, 0325-181 44
Ann-Christin Boström, Administrativ assistent, 0325-183 26

Uppdaterad: