Tillbaka till startsidan

Du är här:

Dödsfall och begravning

När en person har avlidit kan du som anhörig ha frågor om det praktiska du står inför. Det finns hjälp att få av din bank, begravningsbyrå, Skatteverket och om du tillhör något religiöst samfund.

Beskriver min bild

Dödsboanmälan eller bouppteckning

När någon har avlidit kallas den egendom som finns kvar efter den avlidne för kvarlåtenskap eller dödsbo. Dödsboet företräds oftast av någon anhörig till den avlidne.

Enligt svensk lag ska dödsboets tillgångar och skulder redovisas till Skatteverket inom tre månader från dödsfallet i en så kallad bouppteckning. Om dödsboets tillgångar bara täcker begravnings-kostnader samt kostnader i samband med dödsfallet, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan och den görs av kommunens socialförvaltning.

För att göra en dödsboanmälan kontaktar du socialkontoret och en handläggare som hjälper dig. Handläggaren kommer att boka in ett besök, oftast ett hembesök, där man tillsammans går igenom dödsboets tillgångar och skulder.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Alla inkomster och tillgångar i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaderna. Har dödsboet inte tillräckligt med tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökan prövas av socialnämnden som fattar beslut. Om ansökan beviljas kan det som högst uppgå till ett halvt prisbasbelopp.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Barbro Zander, Administrativ assistent, 0325-183 65
Caroline Hedlund, Administrativ assistent, 0325-180 00

Uppdaterad: