Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Folkhälsobidrag

Vi har två olika folkhälsobidrag, ett för föreningar och ett för kommunal verksamhet. Här får du reda på hur ansökan går till.

Beskriver min bild

Sök folkhälsobidrag till din förening

Är du aktiv i en förening eller ideell organisation? Då kan du ansöka om folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsan och förebygger ohälsa bland invånare i vår kommun. Bidraget ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder, som inte tillhör den ordinarie verksamheten. Maxbeloppet är 25 000 kronor och fördelas en gång per år.

Sista ansökningsdagen är 28 februari.


Ansök om folkhälsobidrag till din förening PDF


Ekonomisk redovisning och uppföljning av insatsen ska lämnas in senast 2 månader efter avslutat projekt. Återrapportering görs på återrapporteringsblankettenPDF för folkhälsobidrag


Läs gärna anvisningarnaPDF för folkhälsobidrag innan du fyller i blanketten.

Sök folkhälsobidrag till kommunal verksamhet

En enskild verksamhet eller förvaltning kan ansöka om folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsan och förebygger ohälsa bland våra medborgare. Insatserna kan rikta sig till alla medborgare eller till specifika grupper i samhället. Bidraget syftar till att möjliggöra nya arbetssätt och metoder som på sikt integreras i ordinarie verksamhet. Bidraget fördelas en gång per år.

Sista ansökningsdagen är 2 september.


Ansök om folkhälsobidrag till kommunal verksamhetPDF


Ekonomisk redovisning och uppföljning av insatsen ska lämnas in senast 1 månad efter avslutat projekt. Återrapportering görs på återrapporteringsblankettenPDF för folkhälsobidrag.


Läs gärna anvisningarnaPDF för folkhälsobidrag innan du fyller i blanketten.


.

Kontakt

Uppdaterad: 04 september 2020