Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Folkhälsobidrag

Vi har två olika typer av folkhälsobidrag, ett för föreningar och ett för kommunal verksamhet. Här får du reda på hur ansökan går till.

Ansök om folkhälsobidrag till din förening

Är du aktiv i en förening eller ideell organisation? Då kan du ansöka om folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsan och förebygger ohälsa bland invånare i vår kommun. Bidraget ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder, som inte tillhör den ordinarie verksamheten. Maxbeloppet är 25 000 kronor och fördelas en gång per år.

Sista ansökningsdagen är 28 februari.

Ansök om folkhälsobidrag till din förening genom vår E-tjänst. Länk till annan webbplats.

Ekonomisk redovisning och uppföljning av insatsen ska lämnas in senast 2 månader efter avslutat projekt.

Läs gärna anvisningarna nedan för folkhälsobidrag innan du ansöker.

Ansök om folkhälsobidrag till kommunal verksamhet

En enskild verksamhet eller förvaltning kan ansöka om folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos våra invånare. Insatserna kan rikta sig till alla eller till specifika grupper i samhället. Bidraget syftar till att möjliggöra nya arbetssätt och metoder som på sikt integreras i ordinarie verksamhet. Bidraget fördelas en gång per år.

Sista ansökningsdagen är 2 september.

Kommunala verksamheter ansöker via vår e-tjänst på Medarbetarwebben.

Ekonomisk redovisning och uppföljning av insatsen ska lämnas in senast 1 månad efter avslutat projekt. Återrapportering görs på återrapporteringsblanketten som du hittar på medarbetarwebben.

Mer information hittar du på medarbetarwebben.


Vem kan ansöka om folkhälsobidrag?
Tillhör du en förening eller ideell organisation kan du ansöka om vårt föreningsbidrag för folkhälsoinsatser.

Hur stort bidrag kan jag ansöka om?
Projekten ska ligga i linje med gällande verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i Svenljunga kommun. Bidraget ger möjligheter att pröva nya arbetssätt och metoder som främjar folkhälsan och inte inryms i den ordinarie verksamheten.

Maxbeloppet är 25 000 kronor.

Insatsen bedrivs lämpligen i projektform under 12 månader med möjlighet till förlängning på 12 månader.

Ansökan

Använd vår e-tjänst för föreningsbidrag när du ansöker om folkhälsobidraget. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 28 februari. Andra ansökningar handläggs inte.

Ansök om folkhälsobidrag till din förening genom vår E-tjänst. Länk till annan webbplats.

Kriterier för ansökan om föreningsbidrag för folkhälsoinsatser

Föreningsbidraget syftar till att testa nya arbetssätt eller förstärka/utveckla redan rådande insatser som syftar till att främja hälsan eller förebygga ohälsa hos medborgarna i Svenljunga kommun.

Folkhälsorådet prioriterar insatser inom följande områden:

  • Det tidiga livets villkor – att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor
  • Levnadsvanor – så som kost, fysisk aktivitet, alkohol, rökning och droger
  • Kontroll, delaktighet och inflytande – bidra till att människor har kontroll över sitt eget liv samt inflytande och delaktighet i samhället
  • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Folkhälsorådet prioriterar följande målgrupper:

  • Barn och unga
  • Äldre
  • Personer med funktionsnedsättning.

Utbetalning av föreningsbidrag

Utbetalning eller betalning av faktura sker endast till föreningar och ej till privatpersoner och vi tar endast emot E-fakturor.

Ta kontakt med kommunens folkhälsostrateg vid frågor som rör utbetalningen.

Observera att pengarna finns tillgängliga fram till 31 december det aktuella året. Därefter avslutas verksamhetsåret och pengarna går tillbaka, vilket betyder att ingen ytterligare utbetalning sker.

Återrapportering

Ekonomisk redovisning och uppföljning för beviljade medel skall inlämnas senast två månader efter avslutat projekt. I uppföljningen/utvärderingen ska det framgå hur många kvinnor respektive män som deltagit.

Återrapportering görs på återrapporteringsblanketten för folkhälsobidrag. i föreningssystemet.

.

Erika Till, Folkhälsostrateg, 0325-183 15

Uppdaterad: