Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Naturvård och parker

Svenljunga kommun är rik på natur som är en värdefull tillgång för folkhälsa, för trivsel och för kommunens attraktionskraft.

Beskriver min bild

Vad gör kommunen?

Kommunen har en viktig roll för att värna om den lokala naturen och försöka göra den tillgänglig. Genom skötsel, vård och fysisk planering kan kommunens egen skog och mark utvecklas till ännu bättre upplevelsemiljöer.

Parker

Våra gröna uterum fungerar som ventialitionsstråk för både varm och kall luft. Trädens kronor ger svalka under heta sommardagar och lä vid blåsigt och kallt väder. Växtligheten binder luftföroreningar och damm fångas upp och det ger renare luft i stadskärnan.

Här hittar du information om våra parker

Naturvård

Vi bedriver ett aktivt naturvårdsarbete. Vår målsättning är att bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturlandskapet till förmån för människor, växter och djur. Här kan du läsa mer om våra olika naturvårdsprojekt.

Förutom naturvårdande insatser görs också insatser för att gynna friluftslivet. Att informera om naturen och göra den tillgänglig för alla är en viktig del av naturvårdsarbetet. Som en del av arbetet med att ta fram en naturvårdsplan har vi gjort en kunskapssammanställning om naturen i Svenljunga kommun Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster..

Sevärda naturområden hittar du på vår besökshemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sjöar och vattendrag

Våra sjöar och vattendrag erbjuder många möjligheter till bad och fiske! I Svenljunga kommun finns runt 300 sjöar och tusentals mil vattendrag och åar. Vatten är ett varumärke för Svenljunga kommun. Något att vara stolta över och värna om för våra barn. Det är kring våra vattenmiljöer vi hittar kommunens allra högsta naturvärden.

Läs mer om våra sjöar och vattendrag

Bidrag och stöd

Kommuner kan söka statliga medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Föreningar, företag och enskilda personer som vill driva projekt är välkomna att kontakta kommunen. Fiskevårdsbidrag kan bland annat lämnas till insatser för att bevara hotade fiskarter och stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden.

Här kan du läsa om våra lokala naturvårdsprojekt.

Läs mer om vilka stöd och bidragsmöjligheter det finns till åtgärder för att nå miljömålen på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: