Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar den biologiska mångfald. På denna sida får du information om vad du kan göra för att hindra spridningen.

Skunkkalla på grus.

Vad är invasiva arter

Arter som inte finns naturligt i Sverige utan introduceras, avsiktligt eller oavsiktligt, kallas för främmande arter. Idag finns det drygt 2 000 främmande arter. Många av dessa har varit till stor nytta för oss människor, ofta som livsmedel, eller vackra trädgårdsväxter. Vissa får en sådan spridning att de hotar biologisk mångfald, påverkar människors och djurs hälsa eller innebär samhällsekonomiska kostnader.

De särskilt problematiska arterna kallas för "invasiva främmande arter". Vissa områden eller kommuner drabbas hårdare än andra. För att förhindra stor påverkan och därmed höga kostnader kan det därför vara klokt att reagera på ett tidigt stadium.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra spridningen av invasiva främmande arter i vår natur.

Titta på Naturvårdsverkets film om hur du kan hjälpa till att stoppa invasiva arter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera invasiva främmande arter

Det enklaste sättet att rapportera är via mobilen och direkt på den plats där växten finns. Gå in på www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - du behöver inte logga in. Du söker upp arten du ska rapportera och klickar dig sedan enkelt vidare. Eller så kontaktar du kommunekologen för hjälp.

En del arter är väldigt spridda och svåra att göra något åt, medan andra fortfarande finns på begränsade områden. Känner du till platser där någon av följande arter förekommer?

Andra exempel på främmande invasiva arter som har etablerat sig i Sverige

  • Spansk skogssnigel (mördarsnigel) (Arion lusitanicus)
  • Mink (Mustela vison)
  • Vresros (Rosa rugosa)

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: