Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avfall och återvinning

Avfall är en resurs och det är allas vårt ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här kan du bland annat läsa om hur du får ditt hushållsavfall hämtat, hur du källsorterar och hur du gör för att få din enskilda brunn tömd.

Flygfoto över Moga Returen.

Mål: minimera avfallet

Det bästa för miljön är om det blir så lite avfall som möjligt. Du kan minimera avfallet genom att vara en medveten konsument och göra genomtänkta val. Välj varor med lång livslängd och bra material, lämna saker för att återanvändas och sortera för återvinning.

Det avfall som ändå blir är det viktigt att du lämnar till rätt ställe så vi kan ta hand om det på bästa sätt med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Sophämtning - enkel återvinning för bättre miljö

För att göra det enkelt för sig att källsortera har vi fyrfackskärl. Det är som att ha en återvinningsstation i miniformat på den egna tomten.

Återvinning - för att förlänga livet av naturresurser

Det finns flertalet återvinningsstationer runt om i kommunen. Här kan du slänga dina tidningar och förpackningar så att de kan bli nya saker. Vi har även återvinningstationer för trädgård där du kan lämna trädgårdsavfall som löv, gräs och grenar.

Har du till exempel grovavfall eller farligt avfall är du välkommen till Moga Returen. Här får du hjälp av vår kunniga personal.

Händer just nu

E-tjänster för vatten och avfall inte tillgängliga

Våra e-tjänster för vatten och avfall är stängda just nu, det gäller både tjänsterna där du loggar in och tjänsten där du utan inloggning kan se dina hämtdagar. Vi behöver göra en uppdatering av våra tjänster. På grund av hög belastning både hos oss och vår leverantör vet vi inte när uppdateringen blir och e-tjänsterna är stängda tills vidare.

SMS om förändringar i sophämtningen

Nu kan du få SMS från oss om det är förseningar eller andra ändringar i sophämtningen. Vi väljer ut berörda adresser och du får automatiskt ett SMS om ditt nummer är kopplat till adressen via din operatör. Om du inte får SMS kan du behöva registrera dig. Du kan även ändra dina uppgifter, lägga till telefonnummer och lägga till fastigheter du vill få information om, till exempel din sommarstuga eller ditt hyreshus och avregistrera dig.

Driftstatus

Du kan se om det finns några störningar i kommunen på kartan i Driftstatus. Där lägger vi ut information ändringar i sophämtningen, driftstörningar på vattennätet och andra samhällsstörningar.

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag-fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: