Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Avfall och återvinning

Avfall är en resurs och det är allas vårt ansvar att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Här kan du bland annat läsa om hur du får ditt hushållsavfall hämtat, hur du källsorterar och hur du gör för att få din enskilda brunn tömd.

Beskriver min bild

Mål: minimera avfallet

Det bästa för miljön är om det blir så lite avfall som möjligt. Du kan minimera avfallet genom att vara en medveten konsument och göra genomtänkta val. Välj varor med lång livslängd och bra material, lämna saker för att återanvändas och sortera för återvinning.


Det avfall som ändå blir är det viktigt att du lämnar till rätt ställe så vi kan ta hand om det på bästa sätt med så lite påverkan på miljön som möjligt.

Sophämtning - enkel återvinning för bättre miljö

För att göra det enkelt för sig att källsortera har vi fyrfackskärl. Det är som att ha en återvinningsstation i miniformat på den egna tomten.

Återvinning - för att förlänga livet av naturresurser

Det finns flertalet återvinningsstationer runt om i kommunen. Här kan du slänga dina tidningar och förpackningar så att de kan bli nya saker. Vi har även återvinningstationer för trädgård där du kan lämna trädgårdsavfall som löv, gräs och grenar.


Har du till exempel grovavfall eller farligt avfall är du välkommen till återvinningscentralen Änglarp. Här får du hjälp av vår kunniga personal.


Händer just nu

Nya hämtdagar från 16 september

För att komma till rätta med problemen med förseningarna har vi planerat om turerna för sophämtningen. Du får nya hämtdagar via brev som börjar gälla 16 september.


Vårt mål är att sophämtningen ska fungera bättre, men det blir en övergångsperiod då sophämtningen kommer hamna i ofas innan de nya turerna är etablerade och rullar på. Det kan innebära att du får två hämtningar som blir extra täta eller att det kan dröja ett par extra dagar innan du får soptunnan tömd. Vi kör extraturer för att tömma kärl som får långt mellan hämtningar när vi byter till de nya körturerna. Om du har ett mobilnummer kopplat till din adress i kommunen får du ett sms med information.

 

Hämta Plastis

Tillsammans med fakturan i juni fick du en kupong och information om Plastis, en hållare för att samla mjukplast. Du kan hämta Plastis på Kontaktcenter, återvinningscentralen och biblioteken.

 

Läget i sophämtningen

Vill du ha uppdateringar om hur vi ligger till med sophämtningen? På sidan Läget i sophämtningen har vi samlat information om förseningar och uppdaterar kring aktuella förseningar.

 

Ny återvinningscentral

Vi bygger en ny återvinningscentral på Moga syd. Den nya återvinningscentralen invigs under hösten 2019. Vi bygger en ny återvinningscentral eftersom vi behöver modernisera och det är ont om plats att expandera på Änglarp.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: 25 oktober 2019