Tillbaka till startsidan

Du är här:

Slam och latrin

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet ska ha en godkänd enskild avloppsanläggning. Din brunn eller slutna tank måste tömmas regelbundet, minst en gång om året.

Latrin

Du beställer det antal latrinkärl du tror att du behöver under kommande säsong i förväg, minsta antal är 5 stycken. Vi leverarar alla latrinkärl till dig vid ett tillfälle.

Kärlet rymmer 15 liter vardera och priset för dem inkluderar kärl, leverans och bortforsling.

Du beställer hämtning av latrinkärl via kundtjänst. Ordinarie tömning är måndagar jämna veckor. Du kan få hämtning utöver ordinarie hämtning mot en avgift.

Slam

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall och omfattas av kommunens renhållningsordning. Det innebär bland annat att det endast är vi eller en entreprenören som är anlitad av oss som får utföra slamtömningar i kommunen. Vår entreprenör är LBC Svenljunga-Tranemo ekonomisk förening och den som utför tömningarna är Svenljunga Slamsugning AB.

Se till att det är lätt att tömma din brunn eller tank

  • Det ska vara lätt att komma fram till avloppsanläggningen, både för bilen och personalen. Se till att klippa och röja undan buskar och andra växter som är i vägen.
  • Det ska gå att öppna locket av en person utan verktyg.
  • Lock som skjuts åt sidan ska ha handtag och får väga maximalt 35 kg. Lock som ska lyftas får väga maximalt 15 kg.
  • Botten på anläggningen får inte ligga lägre än fem meter under tömningsfordonets uppställningsplats. 
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsfordonet och slambrunnen ska vara högst 20 meter men kan undantagsvis vara längre. Kostnad för extra slangdragning vid avstånd över 40 meter debiteras.
  • Vägen ska hållas i sådant skick att den är öppen och farbar samt att den har tillräcklig bärighet för slamtömningsfordon året om.
  • Vägen ska hållas fri från nerhängande grenar, träd, stubbar och buskar och det ska finnas vändmöjligheter för slamtömningsfordonet.
  • Väg och vändplan ska hållas snö- och halkfri vintertid. 

Beställning av tömning

Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Tömningen sker automatiskt efter den turlista som är upprättad av kommunen. Kunder med slutna tankar kan välja att själv beställa den årliga tömningen hos kommunen och debiteras då enligt taxa för budad tömning.

Kontakta kundtjänst för beställning av tömning av sluten tank, extra slamtömning, ändring av tömningsintervall och så vidare. Vid beställningen kan du välja hur snabbt du önskar att få tömningen utförd.

Akut tömning efter ordinarie arbetstid

Vid problem kvällstid och helger kan du kontakta Svenljunga Slamsugning AB, telefon 0703-32 23 63 som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till. Debitering sker efter entreprenörens egen taxa.    

Tömningsintervall

Kommunen är uppdelad i olika områden som töms under olika månader.

Tömningsintervall slam, en tömning/år

Ort

Månad

Hillared

April

Sexdrega, Roasjö, Ringstena

Maj

Redslared, Ullasjö

Juni

Revesjö, Örsås

Augusti

Svenljunga, Holsjunga, Överlida, Mjöbäck

September

Mårdaklev

Oktober

Östra Frölunda, Håcksvik, Kalv

November

 

Om du behöver få brunnen tömd flera gånger per år gäller dessa intervall.

Tömningsintervall slam, flera tömningar/år

Antal tömningar/ år

Månad

2 tömningar

April, oktober

2 tömningar (endast fritidshus)

Maj, september

3 tömningar

Mars, juni, november

4 tömningar

Mars, juni, september, december

6 tömningar

Februari, april, juni, augusti, oktober, december

Förlängt slamtömningintervall

För vissa avloppsanläggningar kan du ansöka om förlängt tömningsintervall och då få tömning vartannat år. Det gäller bara nyare anläggningar och om fastigheten bara utnyttjas en del av året (fritidshus) eller om du är ensam i hushållet och har en stor brunn som bara är halvfull inför tömning.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00

Telefontider juni, juli och augusti: måndag-fredag 08.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: