MENY

Du är här:

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder för sophämtning, slamtömning och på återvinningscentralen.

någon som håller i sin mobil

Alla fastigheter ska ha ett avfallsabonnemang, både permanentboende och fritidshus, och du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall till oss. Övrigt avfall ska du lämna på återvinningsstationer eller på återvinningscentralen. Det är inte tillåtet att elda avfall.

Alla abonnemang för sophämtning nedan är för villahushåll. Alternativ för flerbostadshus och verksamheter finns i avfallstaxan. Alla priser är angivna inklusive moms.

Sophämtning

Den avgift du betalar bekostar bland annat hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering och rådgivning. Du kan välja mellan abonnemang Grön, Gul, Röd eller Miniservice.

Fritidshus med sommarhämtning

Har du en fritidsbostad hämtas avfallet under perioden maj till september. Du kan även välja abonnemang med fyra extra tömningar i samband med höstlov, jul/nyår, sportlov och påsk.

Sophämtning för flerbostadshus och verksamheter

Fastigheter med lägenheter och andra verksamheter kan kräva andra kombinationer av kärl än en- och tvåbostadshus. Du betalar då ett styckpris per kärl och kan välja det antal kärl som behövs för din fastighet. Se avfallstaxan för alternativ och priser.

Du kan även läsa mer om Avfall från företag.

Grundavgifter
Abonnemang Grön
Abonnemang Gul
Abonnemang Röd
Miniservice
Delat kärl
Extra kärl och budning

Moga Returen

Moga Returen lämnar du sådant som inte kan slänga i ditt sopkärl. Vi har även ett återbruk som ger saker en chans till ett längre liv.

Privatpersoner har fria besök

Du har som privatperson fritt antal besök under året, kostnadsfritt. Om du lämnar mer än 10 kg farligt avfall tar vi ut ett självkostnadspris.

Verksamheter betalar för sina besök

För att komma in på Moga Returen behöver ni som verksamhet ett Returkort, kontakta kundtjänst eller personal på Moga Returen för att få ett.

Ni betalar alltid för era besök när ni besöker oss som företag, förening eller annan verksamhet. Varje besök kostar 315 kronor (inklusive moms) och ni får då lämna upp till 3m³ avfall och 10 kg farligt avfall. Om ni lämnar mer avfall debiterar vi en extra kostnad beroende på vilket avfall ni lämnar.

Har ni enbart avfall med producentansvar (förpackningar, tidningar och elavfall) får ni lämna det kostnadsfritt.

Slam och latrin

Du kan antingen stå på lista och få tömning med jämna intervall, eller ringa oss för att buda en tömning vid behov. Du kan även buda en extra tömning om du inte kan vänta till nästa gång enligt listan.

Slamtömning
Latrin
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Ordinarie telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 13.00-16.00

Telefontider juni, juli och augusti: måndag-fredag 08.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: