Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avgifter, regler och abonnemang

Här kan du läsa om vilka tjänster vi erbjuder för sophämtning, slamtömning och på återvinningscentralen.

Alla fastigheter ska ha ett avfallsabonnemang, både permanentboende och fritidshus, och du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall till oss. Övrigt avfall ska du lämna på återvinningsstationer eller på återvinningscentralen. Det är inte tillåtet att elda avfall.

Alla abonnemang för sophämtning nedan är för villahushåll. Alternativ för flerbostadshus och verksamheter finns i avfallstaxan. Alla priser är angivna inklusive moms.

Sophämtning

Den avgift du betalar bekostar bland annat hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering och rådgivning. Du kan välja mellan abonnemang Grön, Gul, Röd eller Miniservice.

Fritidshus med sommarhämtning

Har du en fritidsbostad hämtas avfallet under perioden maj till september. Du kan även välja abonnemang med fyra extra tömningar i samband med höstlov, jul/nyår, sportlov och påsk.

Sophämtning för flerbostadshus och verksamheter

Fastigheter med lägenheter och andra verksamheter kan kräva andra kombinationer av kärl än en- och tvåbostadshus. Du betalar då ett styckpris per kärl och kan välja det antal kärl som behövs för din fastighet. Se avfallstaxan för alternativ och priser.

Du kan även läsa mer om Avfall från företag.

Varje abonnemang består av två delar, dels en fast summa alla betalar, dels en rörlig del som beror på vilket abonnemang du har. Grundavgiften är den fasta delen av abonnemanget.

Grundavgift‌

Bostad

Avgift per hushåll och år

Permanentboende, en- och tvåbostadshus

1 564 kronor

Fritidshus

937 kronor

Lägenheter, hyr- eller bostadsrätt, mer än 2 lägenheter

782 kronor


Fyrfackskärl - en ökad service för dig och miljön

Med abonnemang Grön källsorterar du restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar direkt i dina kärl. 

 • Du får två fyrfackskärl på 370 liter vardera.
 • Kärl 1 töms varannan vecka.
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka.
 • Du får även en box för mindre elektronikavfall. Boxen töms vid behov och du hänger ut den på kärl 2 inför tömning. Däremellan förvarar du boxen inomhus.

Hushåll på maximalt 2 personer med en liten mängd avfall kan ha fyrfackskärl på 240 liter.

Permanentboende, en- och tvåbostadshus

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

370+370 (grundabonnemang)

1 731 kronor

240+240

1 284 kronor


Fritidshus

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

370+370 (grundabonnemang)

1 047 kronor

370+370 med hämtning skollov

1 228 kronor

240+240

783 kronor

240+240 med hämtning skollov

909 kronor

Fyrfackskärl - källsortering där du själv komposterar ditt matavfall. 

Du källsorterar restavfall, tidningar och förpackningar direkt i dina kärl. Facket för matavfall lämnar du tomt eftersom du själv komposterar matavfallet i en varmkompost. För att få abonnemang Gul behöver du sedan tidigare ha en godkänd anmälan om kompostering eller lämnar in en anmälan till miljöenheten.

 • Du får två fyrfackskärl på 370 liter vardera.
 • Kärl 1 töms var fjärde vecka.
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka.
 • Facket för matavfall lämnar du tomt.
 • Du får även en box för mindre elektronikavfall. Boxen töms vid behov och du hänger ut den på kärl 2 inför tömning. Däremellan förvarar du boxen inomhus.

Hushåll på maximalt 2 personer med en liten mängd avfall kan ha fyrfackskärl på 240 liter.

Permanentboende, en- och tvåbostadshus

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

370+370 med hemkompost

1 444 kronor

240+240 med hemkompost

1 002 kronor


Fritidshus

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

370+370 med hemkompost

937 kronor

370+370 med hemkompost och hämtning skollov

1069 kronor

240+240 med hemkompost

699 kronor

240+240 med hemkompost och hämtning skollov

799 kronor

Blandat restavfall – du källsorterar dina tidningar och förpackningar på en återvinningsstation. 

Du källsorterar ditt avfall och lämnar till återvinningsstationen. Du slänger resterande avfall i ditt kärl.

 • Du får ett kärl på 190 liter eller 370 liter.
 • Kärl på 370 liter är endast för permanentboende.
 • Kärlet töms varannan vecka, oavsett storlek.
Permanentboende, en- och tvåbostadshus

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

190

3 019 kronor

370

5 885 kronor


Fritidshus

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

190

1 829 kronor

190 med hämtning skollov

2 193 kronor


För abonnemang Miniservice krävs att du komposterar ditt matavfall samt att du lämnar förpackningar och tidningar till återvinning. Ansökan finns under Blanketter, e-tjänster och övrig information. Du slänger resterande avfall i ditt kärl. 

 • Abonnemanget är endast för permanentboende.
 • Du komposterar ditt matavfall, du behöver ha en redan godkänd anmälan om kompostering eller skicka in en till miljöenheten.
 • Du sorterar tidningar och förpackningar på en återvinningsstation.
 • Du får ett kärl på 190 liter.
 • Kärlet töms fyra gånger per år.
Permanentboende, en- och tvåbostadshus

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

190

1 080 kronor

Det kan finnas flera orsaker till att dela kärl med grannen - liten avfallsmängd, ont om plats eller att huset bara används periodvis. 

Två grannar

Två hushåll kan dela på två fyrfackskärl på 370 liter eller kärl för restavfall på 190 eller 370 liter. Ni betalar då varsin grundavgift och delar på den rörliga delen för abonnemanget. Blankett för delat kärl finns under Blanketter, e-tjänster och övrig information. 

Ni måste dela på samma abonnemang, det vill säga samma typ av kärl antingen med helårshämtning eller med sommarhämtning.

Flera grannar

Samfälligheter eller flera grannar kan dela på flertalet kärl. Ni betalar då varsin grundavgift och delar på kostnaden för kärlen. Ni betalar ett styckpris per kärl och kan välja de typer av kärl som passar er i det antal ni behöver. Pris hittar du under "Avgifter för flerbostadshus och gemensamhetslösningar" i avfallstaxan.

Är ni fler än två grannar som vill dela på kärl kontaktar ni kundtjänst för mer information och hjälp med att upprätta abonnemang.

Om fyrfackskärlet inte räcker till kan du beställa extrakärl. Om platsbristen är tillfällig, eller om du av annan anledning behöver en extra tömning kan du buda en. Budning av kärl utförs inom 2 arbetsdagar.

Extra kärl

Kärlstorlek (liter)

Rörlig avgift, per år

Extra kärl för restavfall, 190

1 102 kronor

Extra kärl för matavfall, 140

881 kronor


Budning av kärl

Kärltyp

Avgift, per budning

Fyrfackskärl, restavfallskärl eller matavfallskärl

375 kronor

Moga Returen

Moga Returen lämnar du sådant som inte kan slänga i ditt sopkärl. Vi har även ett återbruk som ger saker en chans till ett längre liv.

Privatpersoner har fria besök

Du har som privatperson fritt antal besök under året, kostnadsfritt. Om du lämnar mer än 10 kg farligt avfall tar vi ut ett självkostnadspris.

Verksamheter betalar för sina besök

För att komma in på Moga Returen behöver ni som verksamhet ett Returkort, kontakta kundtjänst eller personal på Moga Returen för att få ett.

Ni betalar alltid för era besök när ni besöker oss som företag, förening eller annan verksamhet. Varje besök kostar 335 kronor (inklusive moms) och ni får då lämna upp till 3m³ avfall och 10 kg farligt avfall. Om ni lämnar mer avfall debiterar vi en extra kostnad beroende på vilket avfall ni lämnar.

Har ni enbart avfall med producentansvar (förpackningar, tidningar och elavfall) får ni lämna det kostnadsfritt.

Slam och latrin

Du kan antingen stå på lista och få tömning med jämna intervall, eller ringa oss för att buda en tömning vid behov. Du kan även buda en extra tömning om du inte kan vänta till nästa gång enligt listan.

Alla priser gäller för tömning upp till 4 kubikmeter, sedan tillkommer det en kostnad per kubikmeter. Även vid budning med tidsbokning tillkommer en kostnad. Kostnad för tidsbokning och extra kubikmeter hittar du i taxan.


Slamtömning

Tömning

Avgift per tömning

Enligt körlista, upp till 4 kubikmeter

1 005 kronor

Budning inom 5 arbetsdagar

1 626 kronor

Budning inom 3 arbetsdagar

1 765 kronor

Budning inom 24 timmar, upp till 4 kubikmeter

2 181 kronor


Latrinkärl hämtas ordinarie måndagar jämna veckor under perioden maj-september. Beställ hämtning senast onsdag veckan innan. Priset för latriner inkluderar kärl, utkörning, hämtning och administration. Du måste köpa minst 5 kärl åt gången. Du kan beställa extrahämtningar av latrinkärl mot en kostnad.


Latrin

Kärl

Avgift

15 liter, minst 5 kärl

669 kronor/styck

Extrahämtning

559 kronor/hämtning

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00, tisdag och torsdag 10.00-12.00

Från 1 oktober:

Telefontider: måndag-fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: