Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Torg och allmänna platser

Här hittar du information om vad som gäller för att få använda offentlig plats i Svenljunga och vart du ska vända dig för att söka tillstånd. Här kan du även läsa om våra parker och lekplatser.

en bild på röda och rosa blommor på ett torg

Offentliga platser

De offentliga platserna är till för alla. För att använda dem till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd. Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som reglerar användningen av offentlig plats.

Nästan alla platser utomhus i Svenljunga där allmänheten kan röra sig är offentlig plats, till exempel trottoarer, torg och parker. Även andra benämningar som allmän mark och allmän plats förekommer. För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Här kan du läsa mer om hur du söker tillstånd för att använda offentlig plats.

Offentliga toaletter

Vi har två offentlig toaletter som är till för alla. Toaletterna ligger i Svenljunga tätort. En finns vid lekplatsen i Thilanderska parken bakom vårt kommunhus på Boråsvägen 13. Den andra finns i anslutning till torget vid det gamla tingshuset på Kindsvägen 12.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: