Du är här:

Felanmälan

Vi behöver din hjälp att upptäcka fel på våra vattenledningsnät, gator, grönområden och andra anläggningar. Här kan du göra felanmälan om vattenläckor, gator, vägmärken, gatubelysning, bad- och lekplatser med mera.

Lämna in felanmälan

För att lämna in en felanmälan kan du använda vår e-tjänst för felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa till kontaktcenter på 0325-180 00.

Vid mycket brådskande ärenden utanför normal kontorstid kan du kontakta VA- och gatuenhetens beredskapspersonal på journummer 070-333 09 69.

Gator

Vänligen observera att vi endast kan åtgärda de gator vi är väghållare för. Vi ansvarar för de flesta gator inom tätorterna, men övriga gator och vägar är Trafikverket eller en vägförening/vägsamfällighet ansvarig för.

Läs mer om gator »

Eget vatten och avlopp

Vi ansvarar för kommunala avloppsledningar. Om du har problem med ditt enskilda avlopp ska du vända dig till en entreprenör som kan hjälpa dig. Behöver du en akut tömning utanför kontorstid ska du vända dig direkt till vår entreprenör, Svenljunga slamsugning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Driftstatus VA och avfall

Om vi har en driftstörning markeras området på kartan och du klicka på markören för att läsa mer information. Om det inte finns en markering i kartan betyder det att vi inte har några driftstörningar.

När töms mitt sopkärl?

.

Kontakt

Uppdaterad: