Tillbaka till startsidan

Du är här:

Gator och vägar

Vi har väghållaransvar för de flesta gator inom tätorterna. Övriga gator och vägar är Trafikverket eller en vägförening ansvarig för. På denna sida får du reda på skillnaden, samt allt om sandning, sopning, snöskottning och gatubelysning.

Beskriver min bild

Vem ansvarar för vilka vägar?

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara staten (Trafikverket), kommunen och enskilda vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Trafikverkets vägar

De flesta vägar och genomfartsleder i vår kommun ägs och förvaltas av Trafikverket. Vid synpunkter på väghållning och vinterväghållning kontaktar du ansvariga entreprenörer för just ditt område.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Område Viskadalen: Väg 156 västerut med anslutna mindre vägar.

Område Ätradalen: Väg 154 i nord-sydlig riktning och väg 156 med angränsande vägar österut.

Område Borås: Främst Hillared.

Kommunala gator.

Svenljunga kommun ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i kommunens tätorter.

Enskilda vägar 

Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägarna finns som regel utanför tätorterna. 

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär barmarksrenhållning såsom sopning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll. Underhåll sköts av väghållaren. Här nedanför kan du läsa mer om vad vi gör när det handlar om att skotta snö, halkbekämpning, sopa gator och vägbelysning.

Belysning
Snöröjning och sandning
Städning av gator och trottoarer
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: