Du är här:

Gator och vägar

På denna sida får du reda på allt om sandning, sopning, snöskottning och gatubelysning. Vi har ansvar för de flesta gator inom tätorterna. Övriga gator och vägar är Trafikverket eller en vägsamfällighet ansvarig för.

Beskriver min bild

Vem ansvarar för vilka vägar?

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Det kan vara staten (Trafikverket), kommunen och enskilda vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Trafikverkets vägar

De flesta vägar och genomfartsleder i vår kommun ägs och förvaltas av Trafikverket. Om du har synpunkter på Trafikverkets vägar kontaktar du ansvarig entreprenörer för just ditt område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Område Viskadalen: Väg 156 västerut med anslutna mindre vägar.

Område Ätradalen: Väg 154 i nord-sydlig riktning och väg 156 med angränsande vägar österut.

Område Borås: Främst Hillared.

Kommunala gator.

Svenljunga kommun ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i kommunens tätorter. Har du synpunkter på underhållet på kommunala gator kan du felanmäla. Öppnas i nytt fönster.

Enskilda vägar

Vägföreningar och vägsamfäligheter Öppnas i nytt fönster. är ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägarna finns som regel utanför tätorterna.

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär bland annat sopning, skottning av snö, halkbekämpning, asfaltering och byte av gatlyktor. Den som ansvarar för vägen sköter underhållet. Här nedanför kan du läsa mer om hur vi underhåller våra vägar:

Snöröjning och sandning
Belysning
Städning av gator och trottoarer
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: