Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Gator och vägar

På denna sida får du reda på allt om sandning, sopning, snöskottning och gatubelysning. Vi har ansvar för de flesta gator inom tätorterna. Övriga gator och vägar är Trafikverket eller en vägsamfällighet ansvarig för.

en solig men något dimmig väg

Vem ansvarar för vilka vägar?

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Det kan vara staten (Trafikverket), kommunen och enskilda vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Trafikverkets vägar

De flesta vägar och genomfartsleder i vår kommun ägs och förvaltas av Trafikverket. Om du har synpunkter på Trafikverkets vägar kontaktar du ansvarig entreprenörer för just ditt område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Område Viskadalen: Väg 156 västerut med anslutna mindre vägar.

Område Ätradalen: Väg 154 i nord-sydlig riktning och väg 156 med angränsande vägar österut.

Område Borås: Främst Hillared.

Kommunala gator.

Svenljunga kommun ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i kommunens tätorter. Har du synpunkter på underhållet på kommunala gator kan du göra en felanmälan.

Enskilda vägar

Vägföreningar och vägsamfäligheter Öppnas i nytt fönster. är ansvariga för egna vägar och enskilda vägar på landsbygden. De enskilda vägarna finns som regel utanför tätorterna.

Underhåll

Underhåll av gator och vägar innebär bland annat sopning, skottning av snö, halkbekämpning, asfaltering och byte av gatlyktor. Den som ansvarar för vägen sköter underhållet. Här nedanför kan du läsa mer om hur vi underhåller våra vägar:

Varje vår sopas kommunens gator, gång- och cykelleder samt trottoarer. Detta arbete har nu påbörjats. Vi uppmanar dig som fastighetsägare att sopa ut gruset från tomtgränsen mot gatan.

Vad behöver du som fastighetsägare tänka på?

Klipp buskar och beskär träd efter de regler som gäller för häckar och buskage.

Det underlättar och ger ett bättre resultat när sopmaskinerna kommer för att genomföra sandsopning.

Turordning

Vårsopningen startar alltid i centralorten och sedan åker vi vartannat år söderut först och vartannat år norröver.

Kommunen äger offentlig belysning längs gång- och cykelvägar, gator och vägar runt om i kommunen.

När sker inspektion av trasiga lampor?

Inspektionsrundor sker i januari-februari samt i perioden september-början av november.

Om tre eller fler belysningspunkter i rad inte lyser åtgärdar vi det mellan ordinarie lampbyten. Allvarliga fel som kan orsaka skada ska åtgärdas omedelbart.

Hur anmäler jag en trasig lampa?

Du kan göra felanmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa till kontaktcenter 0325-180 00.

Vi börjar röja snö på de kommunala gatorna när det snöat 5-8 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden. Snöröjning av gång- och cykelleder och i prioriterade backar sker när det snöat minst 3-4 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden. Vid kontinuerligt snöfall påbörjar vi snöröjningen när det kommit cirka 10 centimeter på gator och 6 centimeter på gång- och cykelbanor, trottoarer och i prioriterade backar.

Vi använder enbart singel vid halkbekämpning. I enstaka samhällen och vid vissa väderleksförhållanden används sand. Däremot sker ingen saltning på kommunala gator och trottoarer.

Vad behöver du som fastighetsägare tänka på?

För att underlätta för brevbärare, tidningsbud och sophämtare bör du se till så att det är skottat vid ditt sopkärl och framför din brevlåda.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: