Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Trafikregler och säkerhet

Vilka trafikregler gäller inom vår kommun? Vilka hastighetsbegränsningar? Och vem bestämmer de lokala trafikreglerna? Svar på dessa frågor hittar du på denna sida. 

en solig men något dimmig väg

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är de föreskrifter som bland annat rör tätbebyggt område i en kommun, hastigheter, stannande och parkering, förbud av fordonstrafik, enkelriktning och liknande. Dessa beslutas av Trafikverket, länsstyrelsen eller kommunen.

De lokala trafikföreskrifterna hittar du i Transportsstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter, RDT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hastigheter inom tätbebyggt område

Vi på kommunen beslutar främst om gränsen för tätbebyggt område samt de föreskrifter som handlar om färdhastighet, stannande och parkering.

Inom tätbebyggt område gäller 50 km/h som färdhastighet enligt trafikförordningen.
Kommunen kan sedan besluta om hastigheterna 30, 40 eller 60 km/h inom gränsen för tätbebyggt område.

Utanför tätbebyggt område är det främst länsstyrelsen som beslutar om hastigheten på vägen.

Trafiksäkerhet

Det finns många oskyddade trafikanter på våra gator och vägar. Det är bland annat barn och unga som cyklar till skolan. Kommunens gång- och cykelnät byggs ut mer och mer men det finns många mil landsväg i kommunen.

Vad kan jag göra?

Det finns mycket du kan göra för att öka trafiksäkerheten.

  • Håll hastighetsbegränsningarna.
  • Använd reflex när du rör dig ute i trafiken.
  • Cykla inte på trottoarerna. Det är förbjudet om det inte är skyltat som en gång- och cykelväg. Undantaget är barn under 8 år som får cykla på trottoar i de fall cykelbana saknas.
  • Se till så att häckar och buskar på din fastighet inte skymmer sikten vid korsningar och utfarter.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: