Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Cykling och cykelvägar

Cykelnätet i vår kommun är uppbyggt av gång- och cykelbanor längs vägar och grönområden i tätorterna samt rekreationsleder på nedlagda banvallar.

Beskriver min bild

Vår ambition är att få ett heltäckande nät som kan tillgodose behovet att gå och cykla till och från skola, arbete, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra gång- och cykelbanor och på så vis få fler kommuninvånare att välja cykel framför bil. Detta bidrar till en bättre miljö och en bättre hälsa.

Cykelkartor

I vår broschyr Svenljunga OutdoorPDF hittar du fler cykelvägar med kartor och ledbeskrivningar. Du kan ladda ner den som pdf eller hämta den på turistbyrån i Svenljunga. Där finns även kartor över fler leder såsom Sjuhäradsrundan och Ätradalsleden.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 08 maj 2019