Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Häckar, buskar och träd

Häckar och träd som växer bredvid gång- och körbanor kan skymma sikten för de som går, cyklar eller kör bil. Barn är korta och syns till exempel inte bakom en hög häck. På den här sidan kan du läsa om hur du ska klippa dina träd och häckar för att de inte skymmer sikten.

en buske, i mitten har man trimmat ett hjärta

Skötsel av häckar, buskar och träd

Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtområde så att de inte stjäl utrymme från trafikanterna på gatan eller från gång- eller cykelbanan utanför. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Över gångbana, minst 2,5 meter.
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter.
  • Över körbana, minst 4,6 meter.

Ta gärna för vana att se över alla växter mot gatan efter att de vuxit hela sommaren! Tänk på att grenar tyngs ner av snö och att det är viktigt att det finns utrymme för kommunen att ploga hela gatan. När vi sedan ska vårsopa gatan behöver vi kunna komma åt hela asfaltsytan med våra maskiner.

Buskar och träd får inte heller skymma gatubelysning, gatunamnsskyltar eller vägmärken.

Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 0,6 meter innanför tomtgräns.

Hörntomt

Har du en hörntomt som gränsar direkt mot körbanan utan en mellanliggande gångväg bör du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Finns det en gångbana mellan räcker det att sikttriangeln går 5 meter in.

Utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt och de har inga problem att se dig.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: