Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bostadsnära skog

Träd är en viktig del i den offentliga miljön och för karaktären i varje enskilt bostadsområde. Grönområden fungerar som samhällets ”lungor” och bidrar med rening av dagvatten och avgaser samt skyddar mot buller.

Beskriver min bild

Skötsel av bostadsnära skog

Den bostadsnära skogen har en viktig funktion för den biologiska mångfalden. Naturen är ofta varierande med lövträd, gamla träd och med närhet till blommande trädgårdar. Ett paradis för många insekter och fåglar!

Träd i tätortsnära natur kan ibland få ta en hel del stryk genom att rötter skadas av vägar som anläggs, ledningar som dras och liknande. Detta kan göra att de blir försvagade och utgör en säkerhetsrisk och kan behöva tas ned. Det är även viktigt att träd som blir riktigt gamla tas ned innan de råkar falla av sig själva.

Kommunen äger mycket skog och grönområden i tätorterna. Det kan ibland vara svårt att hinna med att sköta allt efter alla önskemål och behov men vi försöker prioritera.

Har du idéer om hur naturen och skogen där du bo kan utvecklas så hör gärna av dig!

Önskemål om nedtagning av träd

Ibland kan du som boende i ett område tycka att ett eller flera träd stör av olika anledningar och vill att de tas ned. Du får inte själv fälla träd som står på kommunens mark.

Om du har önskemål om att träd ska tas ned eller beskäras kan du göra en felanmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa till kontaktcenter 0325-180 00.

.

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: