Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Parker och grönområden

Det är vår uppgift att skapa bra utemiljöer för alla som bor och vistas i kommunen. Här följer en kort beskrivining av några av våra parker och grönområden som du kan besöka.

Beskriver min bild

Klockaregårdsparken

Här i centrala delarna av Svenljunga tätort, nordost om Ätran, finns strövområde intill Ätran. Grusade gångar leder genom ängsmark för ett rikare djurliv. Bänkar finns för en stunds vila med blicken mot Ätrans vatten.

Brandkårsparken

I Svenljunga tätort finns en naturpark längs Ätran, Brandstationsparken. Det är en grusad gångväg som leder till en grillplats vid Ätrans strand. Bänkar finns utplacerade längs med vägen.

Busstorget

Bredvid busstorget i Svenljunga ligger en liten park med grusade gångar och parkbänkar.

Svenljunga torg

Torget har en liten park med damm och parkbänkar i anslutning till torgscenen. Här hittar du även vårt kommunvapen och en staty på tjuren som pryder vårt kommunvapen.

Thilanderska parken

Thilanderska parken ligger längs med cykelleden Sjuhäradsrundan. Parkering i anslutning finns både bakom kommunhuset och bakom Teaterbiografen. Främst är detta en lek- och aktivitetspark, men det finns även några planteringar. Under 2019 planterar vi fjärilsrabatter som ska locka till sig fjärilar och andra insekter för att öka den biologiska mångfalden i området.

.

Kontakt

Uppdaterad: