MENY

Du är här:

Parker och grönområden

Det är vår uppgift att skapa bra utemiljöer för alla som bor och vistas i kommunen. Här följer en kort beskrivining av några av våra parker och grönområden som du kan besöka.

Beskriver min bild

Klockaregårdsparken

Här i centrala delarna av Svenljunga tätort, nordost om Ätran, finns strövområde intill Ätran. Grusade gångar leder genom ängsmark för ett rikare djurliv. Bänkar finns för en stunds vila med blicken mot Ätrans vatten.

Blommande marker

Under sommaren 2021 påbörjar vi ett arbete för att skapa blommande grönytor för den biologiska mångfalden. Vi börjar så smått i Klockaregårdsparken där vi kommer att sätta av en liten yta där vi kan prova vad som finns i marken. Vi kommer att slå en gång nu innan midsommar och sedan en gång i augusti. Vi tar bort det vi slagit för att sänka mängden näring i marken så att ängsblommor ska trivas bättre.

På sikt vill vi skapa en yta som liknar en blomsteräng där det är ganska låga örter och grässorter, då kommer de blommor som är bra för bin humlor och andra insekter att trivas.

Brandkårsparken

I Svenljunga tätort finns en naturpark längs Ätran, Brandstationsparken. Det är en grusad gångväg som leder till en grillplats vid Ätrans strand. Bänkar finns utplacerade längs med vägen.

Det finns även en grillplats på den lilla ön i dammen precis bakom brandkåren.

Busstorget

Bredvid busstorget i Svenljunga ligger en liten park med grusade gångar och parkbänkar.

Svenljunga torg

Torget har en liten park med damm och parkbänkar i anslutning till torgscenen. Här hittar du även vårt kommunvapen och en staty på tjuren som pryder vårt kommunvapen.

Thilanderska parken

Thilanderska parken ligger längs med cykelleden Sjuhäradsrundan. Parkering i anslutning finns både bakom kommunhuset och bakom Teaterbiografen. Främst är detta en lek- och aktivitetspark, men det finns även några planteringar.

.

Kontakt
Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef, 0325-181 93

Uppdaterad: