Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Sjöar och vattendrag

I vår kommun finns runt 300 sjöar och otaliga mil vattendrag och åar. Våra sjöar och vattendrag ligger ofta i skogsmiljöer och är därför naturligt näringsfattiga vilket innebär att öringar och stormusslor kan trivas. Vatten är ett varumärke för Svenljunga kommun. Något att vara stolta över och värna om för våra barn.

Stilla sjö omringad av skog.

Ätran

Ätran flyter rakt igenom kommunen, från Hillared i norr till Skåpanäs i söder. Utmed ån finns kommunens största jordbruksområden på den bördiga flodbädden som skapats under årtusendena. Stora grundvattenmagasin ligger i grusstråk längs med ån som är dricksvattentäkt åt Falkenbergs kommun. Ätran har höga natur- och rekreationsvärden med bland annat den unika Ätranöringen.

Fegen

Fegen är en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Den ligger på gränsen mellan Västergötland, Halland och Småland. Sjön är näringsfattig och har ett rikt fågelliv med fiskgjuse och storlom. Den vårlekande siklöjan finns bara på ett fåtal platser i världen varav Fegen är en. Fegen är en populär kanot- och fiskesjö och är utpekad som riksintresse för både naturvård och friluftsliv.

Läs mer om vatten och fiske

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: