Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Projekt Ätranöring

Tillsammans med flera fiskevårdsområdesföreningar har vi under lång tid arbetat för att gynna den unika Ätranöringen. På denna sida får du reda på mer om detta arbete.

Fisk på mätbrädafotograf Jönköpings fiskeribiologi 

Foto: Jönköpings fiskeribiologi

Skyddar vi öringen- skyddar vi så mycket mer!

Den storvuxna öringen i Ätran är känd långt utanför kommunens gränser. Många är de som vuxit upp i trakten och minns ungdomens fisketurer till Buttorp eller Veka där de kanske fått upp öringar på 5-6 kilogram. Att stå vid de dånande forsarna, se öringen hoppa om hösten och strömstaren som letar föda mellan stenarna, det är minnen för livet! Sedan en tid tillbaka har man sett att öringstammen minskat och öringen måste ges bättre förutsättningar att föryngra sig.

Projekt Ätranöring

Redan 1990 beställde fiskevårdsområdena mellan Forsa i Tranemo kommun och Ljungafors utanför Svenljunga tätort en fiskevårdsplan av Fiskeristyrelsen. I den kan vi läsa att "större vattendrag med strömmande vatten och en naturlig öringstam, som dessutom producerar stora öringar, av olika skäl är en sällsynthet i södra Sverige".

Hösten 2003 kontaktades kommunen av fiskevårdsområdena och idén till ett samarbete om att rädda Ätranöringen föddes. En åtgärdsplan togs fram 2008, och det är den som arbetet baseras på.

Då Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns.

Lekgrus har lagts ut på flera platser i biflödena med gott resultat, ett ökat antal årsungar har konstaterats. En av de finaste lek- och uppväxtmiljöerna för öring inom projektområdet är Lillån i Hillared. Gamla åfåran från Såkens damm ner till där kraftverket släpper ut vattnet är mycket värdefull som lek- och uppväxtområde.

Två av de mest betydelsefulla sträckorna i Ätrans huvudfåra i området är Vekaforsen och Buttorpsforsen. Svenljunga kommun beslutade 2018 att bilda ett kommunalt naturreservat vid Buttorp.

Fiskekort för Ätranöring

För att få fiska Ätranöring krävs ett särskilt fiskekort med särskilda regler. Mer information om projektet och fiskemöjligheterna hittar du på Projekt Ätranörings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: