Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Naturreservatet Buttorps forsar

I Ätran vid Buttorp, strax norr om Sexdrega, finns en av södra Sveriges få naturliga forsar av sin storlek. Strömmande och forsande vattendrag är avgörande för flera arter – bland annat öringen. Där har kommunen bildat ett naturreservat.

Buttorps fors

Buttorps forsar i Ätran

I Ätran vid Buttorp, strax norr om Sexdrega, finns en av södra Sveriges få naturliga forsar av sin storlek. Strömmande och forsande vattendrag är avgörande för flera arter – bland annat öringen. Antalet öringar har minskat drastiskt i Ätran under senare halvan av 1900-talet. I den här delen av Ätran finns fortfarande den storvuxna Ätranöringen.

Fåglar som drillsnäppa, forsärla och strömstare häckar inom reservatet och ån omges av lövskogar med betydelse för biologisk mångfald. Inom reservatet finns flera signalarter för skyddsvärd skog och skyddade arter som groddjur och orkidéer.

De vackra miljöerna kring Buttorp vid Ätran är viktiga närrekreationsmiljöer för de närboende och ett betydande område för fisketurism.

2018 beslutade Svenljunga kommun att bilda ett kommunalt naturreservat vid Buttorps forsar. Reservatet omfattar cirka 1700 meter av Ätran med strandzoner.

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: