Du är här:

Lokala naturvårdsprojekt

Vi arbetar hela tiden med olika naturvårdsprojekt. Både kommunen och ideella föreningar kan driva lokala naturvårdsprojekt. På denna sida kan du läsa om pågående och avslutade projekt.

löv på en grusig väg i skogen

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

LONA-bidrag är ett statligt bidrag som syftar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang. Tanken är att det ska bidra till att fler ska ta initiativ inom naturvård. Vill du veta mer om Lokala naturvårdssatsningen och vilken typ av projekt som kan sökas bidrag för?

Läs mer på LONA – Lokala naturvårdssatsningen (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ansökan om bidrag

Det är kommunen som samordnar ansökningar om bidrag till lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Men olika aktörer kan initiera och därmed driva projekt, exempelvis föreningar eller privatpersoner.

Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka projekt som ska få bidrag och i vilken omfattning ett projekt ska få bidrag. Ansökan om LONA-bidrag ska vara inlämnad senast den 1 december varje år.

Har du en projektidé? Kontakta kommunekologen i god tid. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken kontakt.

Pågående projekt

Här nedan kan du läsa om några naturvårdsprojekt som pågår i Svenljunga kommun. I samtliga projekt är statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) medfinansiär.

Naturreservatet Buttorps forsar
Gräne gruva
Biologisk mångfald i samhällsbyggandet
Våtmarksprojekt
infografik LoNa Lokala Naturvårds satsningen
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Hanna Sveningsson, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: