Du är här:

Inventering av flodpärlmusslor

Flodpärlmusslan är en fascinerande art som idag är starkt hotad. Att skapa goda förhållanden för flodpärlmusslan innebär att så gott som alla andra arter i vattendraget gynnas. Flodpärlmusslan är en "flaggskeppsart" för naturvård i vattenmiljöer.

flod

Inventering av Högvadsån

2011-2012 inventerades Högvadsån inom Svenljunga kommun, samt de flesta av biflödena. Syftet med inventeringen var att se flodpärlmusslans utbredning och antal. Rapporten beskriver också varje delsträckas förutsättningar som mussel- och öringvatten samt ger förslag på restaureringsåtgärder.

Hela musselbeståndet i Högvadsån uppskattas till cirka 5 000 musslor. De minsta musslorna som hittades under inventeringen var 36 och 43 millimeter. Det ger hopp om tillväxten i framtiden!

Projekt Högvadsån

Ätrans vattenråd har drivit ett större samverkansprojekt för att arbeta med Högvadsåns hela sträckning från Hallången till den rinner ut i Ätran. Du kan följa projektet på Ätrans vattenråds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur kan vi hjälpa musslorna?

Många av hoten mot flodpärlmusslan är gamla synder. Under 1900-talet har de flesta vattendrag rätats ut, rensats och blivit utbyggda med vattenkraft. Att restaurera dessa vattenmiljöer är ett sätt att gynna flodpärlmusslan. Idag innebär jord- och skogsbruket problem för flodpärlmusslorna och våra vattendrag. En bra åtgärd är att lämna en kantzon med lövträd mot vattnet.

Varför är flodpärlmusslorna viktiga?
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Hanna Sveningsson, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: