Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Naturvårdsplan

Vår naturvårdsplan är del av vår översiktsplan. En naturvårdsplan syftar till att bevara och utveckla kommunens naturvärden.

Naturvårdsplanen är tänkt att vara ett kunskapsunderlag för vår planering och hantering av ärenden. Den ska beskriva kommunens högsta naturvärden, men också dess naturvårdsproblem och utmaningar.

Läs mer om naturen i vår kommun » Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Planen är också ett politiskt ställningstagande som ska vägleda vid kommunala beslut inom till exempel bygglov och detaljplanering.

Projektet naturvårdsplan pågick 2013 till och med 2018. Det resulterade i kommunomfattande naturvärdesinventering, en ekologisk landskapsanalys, politiska ställningstaganden samt en kunskapssammantällning. Efter samråd 2018 har stora delar av naturvårdsplanen blivit del av översiktsplanen.

infografik LoNa Lokala Naturvårds satsningen

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36

Uppdaterad: